Политика за поверителност

Политика за поверителност

Тази политика за поверителност се прилага между вас, Потребителя на този уебсайт и TEXTINTEL FZE, собственика и доставчика на този уебсайт. TEXTINTEL FZE приема поверителността на Вашата информация много сериозно. Тази политика за поверителност се отнася до използването от наша страна на всички данни, събрани от нас или предоставени от вас във връзка с използването на уебсайта

Определения и тълкуване

В тази политика за поверителност се използват следните определения:

 1. Данни– събирателно цялата информация, която предоставяте на TEXTINTEL FZE чрез Уебсайта. Това определение включва, където е приложимо, определенията, предвидени в законите за защита на данните;
 2. Бисквитки– малък текстов файл, поставен на Вашия компютър от този Уебсайт, когато посещавате определени части от Уебсайта и/или когато използвате определени функции на Уебсайта. Подробности за бисквитките, използвани от този уебсайт, са посочени в клаузата по-долу (Бисквитки);
 3. Закони за защита на личните данни– всяко приложимо право, свързано с обработването на лични данни, включително, но не само, Директива 96/46/ЕО (Директива за защита на данните) или GDPR, както и всяко национално законодателство, приложимо към законовите, подзаконовите и вторичните нормативни актове, докато GDPR е в сила в Белгия;
 4. GDPR– Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, ниеилинас
 6. Закон за бисквитките на ЕС– Регламентите за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения (Директива на ЕО) от 2003 г., изменени с регламентите за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения (Директива на ЕО) (изменение) от 2011 г.;
 7. Потребителилити– всяка трета страна, която осъществява достъп до Уебсайта и не е (i) наета от TEXTINTEL FZE и действаща в хода на работата си или (ii) ангажирана като консултант или по друг начин предоставяща услуги на TEXTINTEL FZE и осъществяваща достъп до Уебсайта във връзка с предоставянето на такива услуги; и
 8. Уебсайт– уебсайта, който използвате в момента,https://transkriptor.com/, както и всички поддомейни на този сайт, освен ако не са изрично изключени от техните собствени правила и условия.

В тази политика за поверителност, освен ако контекстът не изисква различно тълкуване:

 1. единствено число включва множествено число и обратно;
 2. Позоваванията на подклаузи, клаузи, приложения или допълнения са към подклаузи, клаузи, приложения или допълнения към настоящата Политика за поверителност;
 3. позоваването на дадено лице включва фирми, дружества, държавни органи, тръстове и съдружия;
 4. "включително" се разбира като "включително без ограничение";
 5. позоваването на която и да е законова разпоредба включва всяко нейно изменение или изменение;
 6. Заглавията и подзаглавията не са част от тази Политика за поверителност.

Обхват на тази политика за поверителност

Тази политика за поверителност се отнася само за действията на TEXTINTEL FZE и Потребителите по отношение на този уебсайт. Тя не се отнася до уебсайтове, които могат да бъдат достъпни от този уебсайт, включително, но не само, всички връзки, които можем да предоставим на уебсайтове на социални медии.

За целите на приложимите закони за защита на данните, TEXTINTEL FZE е "администратор на данни". Това означава, че TEXTINTEL FZE определя целите, за които и начина, по който се обработват Вашите данни.

Събрани данни

Можем да събираме от Вас следните данни, които включват лични данни:

 1. Име;
 2. длъжност;
 3. професия;
 4. информация за контакт, като имейл адреси и телефонни номера;
 5. демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси;
 6. IP адрес (автоматично събиран);
 7. тип и версия на уеб браузъра (автоматично събирани);
 8. операционна система (автоматично събирана);
 9. физически адрес;
 10. данни за използването на нашия уебсайт;
 11. запис на кореспонденцията, която имате с нас;
 12. аудиозаписи на събрания (Само събрания, за които потребителят е дал разрешение за запис)

във всеки случай, в съответствие с тази политика за поверителност.

Как събираме данни

Събираме данни по следните начини:

 1. данните са ни предоставени от Вас;
 2. данните се получават от други източници; и
 3. Данните се събират автоматично.

Данни, които са ни предоставени от Вас

TEXTINTEL FZE ще събира Вашите данни по няколко начина, например:

 1. когато се свързвате с нас чрез Уебсайта, по телефона, по пощата, по електронна поща или по друг начин;
 2. когато се регистрирате при нас и създадете акаунт, за да получавате нашите продукти/услуги;
 3. когато попълвате проучвания, които използваме за изследователски цели (въпреки че не сте задължени да отговаряте на тях);
 4. когато използвате нашите услуги;

във всеки случай, в съответствие с тази политика за поверителност.

Данни, получени от трети страни

TEXTINTEL FZE ще получава данни за Вас от следните трети страни:

 1. Хотджар;
 2. Google Analytics;
 3. Свеж;
 4. Типова форма;
 5. YouTube API*
 6. Google календари

*Потребителите, които изберат да качват файлове чрез интегрирането на YouTube качване, се съгласяват да бъдат обвързани от YouTube Условия за ползване (https://www.youtube.com/t/terms), които са свързани с Google Политика за поверителност (http://www.google.com/policies/privacy).

Данни, които се събират автоматично

До степента, в която осъществявате достъп до Уебсайта, ние ще събираме Вашите данни автоматично, например:

 1. ние автоматично събираме информация за Вашето посещение на Уебсайта. Тази информация ни помага да направим подобрения в съдържанието и навигацията на уебсайта и включва вашия IP адрес, датата, часа и честотата, с която осъществявате достъп до уебсайта и начина, по който използвате и взаимодействате със съдържанието му.
 2. ние ще събираме Вашите данни автоматично чрез бисквитки, в съответствие с настройките на бисквитките на Вашия браузър. За повече информация относно бисквитките и как ги използваме на Уебсайта, вижте раздела по-долу, озаглавен "Бисквитки".

Нашето използване на данни

 1. Някои или всички от горепосочените Данни може да се изискват от нас от време на време, за да Ви предоставим възможно най-доброто обслужване и опит, когато използвате нашия Уебсайт. По-конкретно, данните могат да бъдат използвани от нас поради следните причини:
  1. вътрешно водене на записи;
  2. подобряване на нашите продукти/услуги;
  3. предаване по имейл на маркетингови материали, които могат да представляват интерес за Вас;
  4. контакт за целите на проучване на пазара, което може да се извърши чрез електронна поща, телефон, факс или поща. Такава информация може да се използва за персонализиране или актуализиране на уебсайта;
 2. Можем да използваме Вашите данни за горепосочените цели, ако сметнем за необходимо да го направим за нашите законни интереси. Ако не сте доволни от това, имате право да възразите при определени обстоятелства (вижте раздела, озаглавен "Вашите права" по-долу).
 3. За да Ви доставим директен маркетинг по имейл, ще ни е необходимо Вашето съгласие, независимо дали чрез включване или чрез soft-opt-in:
  1. Мекото съгласие за включване е специфичен вид съгласие, което се прилага, когато преди това сте се ангажирали с нас (например, свържете се с нас, за да ни попитате за повече подробности за конкретен продукт / услуга и ние предлагаме подобни продукти / услуги). Под "меко съгласие" ние ще приемем Вашето съгласие като дадено, освен ако не се откажете.
  2. за други видове е-маркетинг сме длъжни да получим Вашето изрично съгласие; Това означава, че трябва да предприемете положителни и положителни действия, когато се съгласявате, например като поставите отметка в квадратче, което ще предоставим.
  3. Ако не сте доволни от нашия подход към маркетинга, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. За да разберете как да оттеглите съгласието си, вижте раздела, озаглавен "Вашите права" по-долу.
 4. Когато се регистрирате при нас и създадете акаунт, за да получавате нашите услуги, правното основание за тази обработка е изпълнението на договор между вас и нас и / или предприемането на стъпки, по ваше искане, за сключване на такъв договор.
 5. Ние използваме данните, които събираме, включително информация за срещи, като име на среща, връзка към събрание, дата и час, за следните цели:

   

  1. За да Ви предоставим нашите услуги и да изпълним договорните си задължения.
  2. За подобряване и подобряване на нашите продукти и услуги, включително оптимизиране на планирането и управлението на срещи.

С кого споделяме данни

 1. Може да споделяме Вашите данни със следните групи хора поради следните причини:
  1. нашите служители, агенти и/или професионални съветници – За да можем да участваме в директен маркетинг (като бюлетини или маркетингови имейли за продукти и услуги, предоставяни от нас, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас).;
  2. доставчици на платежни услуги от трети страни, които обработват плащания, извършени през Уебсайта – за да позволят на трети страни доставчици на плащания да обработват потребителски плащания и възстановявания;
 2. Интеграция с платформи на трети страни:
  Когато свързвате платформи на трети страни като Google Calendar и Apple iCal към нашите Услуги, Вие ни давате разрешение да прехвърлим посочената от Вас информация и данни, включително Вашето име и имейл, към тези услуги на трети страни от Ваше име. Това се прави, за да се даде възможност за безпроблемна интеграция и подобряване на потребителския ви опит.

във всеки случай, в съответствие с тази политика за поверителност.

Поддържане на сигурността на данните

 1. Ще използваме технически и организационни мерки, за да защитим Вашите данни, например:
  1. Достъпът до Вашия акаунт се контролира от парола и потребителско име, които са уникални за Вас.
  2. съхраняваме Вашите данни на защитени сървъри.
 2. Техническите и организационните мерки включват мерки за справяне с всяко предполагаемо нарушение на данните. Ако подозирате някаква злоупотреба или загуба или неоторизиран достъп до Вашите данни, моля, уведомете ни незабавно, като се свържете с нас чрез този имейл адрес: support@transkriptor.com
 3. Ако искате подробна информация от Get Safe Online за това как да защитите информацията и компютрите и устройствата си срещу измами, кражба на самоличност, вируси и много други онлайн проблеми, моля, посететеwww.getsafeonline.org.

Запазване на данни

 1. Освен ако не се изисква или разрешава по-дълъг период на съхранение от закона, ние ще съхраняваме Вашите данни в нашите системи само за периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящата политика за поверителност, или докато не поискате данните да бъдат изтрити.
 2. Дори ако изтрием Вашите данни, те могат да останат на резервни копия или архивни носители за правни, данъчни или регулаторни цели.

Вашите права

 1. Вие имате следните права във връзка с Вашите данни:
  1. Право на достъп– правото да поискате (i) копия от информацията, която съхраняваме за Вас, по всяко време или (ii) да променим, актуализираме или изтрием такава информация. Ако Ви предоставим достъп до информацията, която съхраняваме за Вас, няма да Ви таксуваме за това, освен ако искането Ви не е "явно неоснователно или прекомерно". Когато имаме законно право да го направим, може да откажем искането Ви. Ако откажем искането Ви, ще Ви посочим причините за това.
  2. Право на коригиране– право на коригиране на Вашите данни, ако са неточни или непълни.
  3. Право на изтриване– правото да поискате да изтрием или премахнем Вашите данни от нашите системи.
  4. Право на ограничаване на използването на Вашите данни– правото да ни "блокирате" да използваме Вашите Данни или да ограничите начина, по който можем да ги използваме.
  5. Право на преносимост на данните– правото да поискате да преместим, копираме или прехвърлим Вашите данни.
  6. Право на възражение– правото да възразите срещу използването на Вашите Данни, включително когато ги използваме за нашите законни интереси.
 2. За да отправяте запитвания, да упражнявате някое от правата си, посочени по-горе, или да оттеглите съгласието си за обработката на вашите данни (когато съгласието е нашето правно основание за обработка на вашите данни), моля, свържете се с нас чрез този имейл адрес: support@transkriptor.com
 3. Ако не сте доволни от начина, по който жалбата, която подавате във връзка с Вашите данни, се обработва от нас, може да сте в състояние да отнесете жалбата си до съответния орган за защита на данните. За Ирландия това е Комисията за защита на данните (DPC). Данните за контакт на DPC могат да бъдат намерени на техния уебсайт на адресhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Важно е данните, които съхраняваме за Вас, да са точни и актуални. Моля, информирайте ни, ако Вашите данни се променят през периода, за който ги съхраняваме.

Връзки към други уебсайтове

Този уебсайт може, от време на време, да предоставя връзки към други уебсайтове. Ние нямаме контрол върху такива уебсайтове и не носим отговорност за съдържанието на тези уебсайтове. Тази политика за поверителност не се отнася до използването на такива уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете политиката за поверителност или декларацията на други уебсайтове, преди да ги използвате.

Промени в собствеността и контрола на бизнеса

 1. TEXTINTEL FZE може, от време на време, да разширява или намалява нашия бизнес и това може да включва продажбата и / или прехвърлянето на контрол върху цялата или част от TEXTINTEL FZE. Данните, предоставени от потребителите, когато са свързани с която и да е част от нашия бизнес, прехвърлени по този начин, ще бъдат прехвърлени заедно с тази част и на новия собственик или новата контролираща страна, съгласно условията на тази политика за поверителност, ще бъде разрешено да използва данните за целите, за които първоначално са ни били предоставени.
 2. Също така може да разкрием данни на потенциален купувач на нашия бизнес или на част от него.
 3. В горните случаи ще предприемем стъпки, за да гарантираме, че поверителността ви е защитена.

Бисквитки

 1. Този уебсайт може да поставя и да има достъп до определени бисквитки на вашия компютър. TEXTINTEL FZE използва бисквитки, за да подобри Вашето преживяване при използването на Уебсайта и да подобри нашата гама от услуги. TEXTINTEL FZE внимателно е избрал тези бисквитки и е предприел стъпки, за да гарантира, че поверителността ви е защитена и уважавана по всяко време.
 2. Този уебсайт може да постави следните бисквитки: По-долу е даден списък на бисквитките, които използваме. Опитахме се да гарантираме, че това е пълно и актуално, но ако смятате, че сме пропуснали бисквитка или има някакво несъответствие, моля, уведомете ни.
  1. Строго необходими бисквитки – Това са бисквитки, които са необходими за работата на нашия уебсайт. Те включват, например, бисквитки, които Ви позволяват да влезете в защитени зони на нашия уебсайт, да използвате пазарска количка или да използвате услуги за електронно фактуриране.
  2. Аналитични / ефективни бисквитки - Те ни позволяват да разпознаем и преброим броя на посетителите и да видим как посетителите се движат в нашия уебсайт, когато го използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работи нашият уебсайт, например като гарантираме, че потребителите лесно намират това, което търсят.
  3. Функционални бисквитки – Те се използват, за да Ви разпознаят, когато се върнете на нашия уебсайт. Това ни позволява да персонализираме нашето съдържание за Вас, да Ви поздравяваме по име и да запомним Вашите предпочитания (например Вашия избор на език или регион).
 1. Можете да намерите списък на бисквитките, които използваме, в Графика за бисквитки.
 2. Можете да изберете да активирате или деактивирате бисквитките във Вашия интернет браузър. По подразбиране повечето интернет браузъри приемат бисквитки, но това може да бъде променено. За повече подробности, моля, консултирайте се с менюто за помощ във вашия интернет браузър.
 3. Можете да изберете да изтриете бисквитките по всяко време; въпреки това може да загубите всяка информация, която ви позволява да получите достъп до уебсайта по-бързо и ефективно, включително, но не само, настройки за персонализиране.
 4. Препоръчително е да се уверите, че Вашият интернет браузър е актуален и да се консултирате с помощта и насоките, предоставени от разработчика на Вашия интернет браузър, ако не сте сигурни относно коригирането на настройките за поверителност.
 5. За повече обща информация относно бисквитките, включително как да ги деактивирате, моля, вижте aboutcookies.org. Също така ще намерите подробности за това как да изтриете "бисквитките" от компютъра си.
Отричане
 
 1. Използването и прехвърлянето към всяко друго приложение на информация, получена от Google API, ще се придържа към Политиката за потребителските данни на Google API услуги, включително изискванията за ограничено използване.

Основни

 1. Не можете да прехвърляте никое от правата си съгласно тази политика за поверителност на друго лице. Можем да прехвърлим правата си съгласно тази политика за поверителност, когато основателно вярваме, че вашите права няма да бъдат засегнати.
 2. Ако някой съд или компетентен орган установи, че някоя от разпоредбите на тази политика за поверителност (или част от която и да е разпоредба) е невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба или частична разпоредба, до необходимата степен, ще се счита за изтрита и валидността и приложимостта на другите разпоредби на тази политика за поверителност няма да бъдат засегнати.
 3. Освен ако не е договорено друго, никакво забавяне, действие или бездействие от страна на страна при упражняването на каквото и да е право или средство за защита няма да се счита за отказ от това или друго право или средство за защита.

Деца под 16-годишна възраст

 1. Уебсайтът не е насочен към деца под 16-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 16 години. Ако сте на възраст под 16 години, моля, не използвайте нашите услуги и не ни предоставяйте никаква информация чрез уебсайта. Ако научим, че сме събрали или получили лична информация от дете под 16 години без потвърждение на родителското съгласие, ще изтрием тази информация. Ако смятате, че може да имаме някаква информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на support@transkriptor.com

Промени в тази политика за поверителност

 1. TEXTINTEL FZE си запазва правото да променя тази политика за поверителност, както сметнем за необходимо от време на време или както може да се изисква от закона. Всички промени ще бъдат незабавно публикувани на уебсайта и се счита, че сте приели условията на политиката за поверителност при първото си използване на уебсайта след промените.

Можете да се свържете с TEXTINTEL FZE по имейл на адрес support@transkriptor.com