Palvelu

Meetingtor tarjoaa sinulle seuraavan palvelun ("Palvelut").

  1. Verkkosivustojemme kautta ladattujen videotiedostojen tallenteet ja transkriptiot

Pääsy

Pääsy verkkosivustolle ja verkkosivustolla tarjottuihin palveluihin ja niiden käyttö, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, palvelut, automaattinen transkriptioprosessi, tuotetietojen lataukset ja usein kysytyt kysymykset, tarjotaan ja sallitaan väliaikaisesti, ja niihin sovelletaan näitä ehtoja. Erityisehtoja voidaan soveltaa tiettyyn sisältöön, tuotteisiin, materiaaleihin, palveluihin tai tietoihin, jotka sisältyvät tai ovat saatavilla tällä verkkosivustolla tai tämän verkkosivuston kautta tehtyihin liiketoimiin. Tällaiset erityisehdot voivat täydentää ehtoja tai, jos ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, vain siinä määrin kuin tällaisten erityisehtojen sisältö tai tarkoitus on ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, tällaiset erityisehdot syrjäyttävät nämä ehdot.

TEXTINTEL FZE ei takaa verkkosivuston tai minkään verkkosivustolla tarjotun palvelun saatavuutta.

TEXTINTEL FZE pidättää oikeuden tarkistaa, muuttaa, muokata, poistaa tai keskeyttää minkä tahansa verkkosivuston osan sisällön ja / tai minkä tahansa verkkosivustolla tarjoamansa palvelun sisällön ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

TEXTINTEL FZE ei ota vastuuta mistään verkkosivuston tai palvelun toimintojen tai kaikkien toimintojen keskeytyksistä tai lopettamisesta mistään muusta syystä kuin muualla suoraan käyttäjän kanssa sovitusta syystä.

TEXTINTEL FZE ei ole velvollinen päivittämään mitään verkkosivuston sisältämiä tietoja. TEXTINTEL FZE pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa pääsyn koko verkkosivustolle tai sen osaan tai palveluun ilmoittamalla tai ilmoittamatta.

Lueteltujen verkkosivustojen sisältö ja palvelu (https://transkriptor.com/) ovat Transkriptor omaisuutta tai niitä käytetään kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien omistajien lisenssillä, ja ne on suojattu tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla. Ellei toisin määrätä, tällä verkkosivustolla julkaistua sisältöä saa jäljentää, lähettää, lähettää uudelleen, julkaista tai jakaa muuttamattomassa muodossa vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön tai Transkriptor nimenomaisella kirjallisella suostumuksella. Alla olevan lisenssin mukaisesti kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti myönnetä, pidätetään. Kaikki tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset säilytetään kaikissa jäljennöksissä.

Verkkosivuston käyttöoikeus

Voit käyttää verkkosivustoa ja sen tietoja ja materiaalia äänitiedostojen lataamiseen, muokkaamiseen, jakamiseen ja viemiseen ei-yksinoikeudella. Lukuun ottamatta äänitiedostoja, jotka sinulla on henkilökohtaisesti Meetingtor tililläsi:

Et saa julkaista uudelleen materiaalia tältä verkkosivustolta (mukaan lukien uudelleenjulkaiseminen toisella verkkosivustolla) tai jäljentää tai tallentaa tämän verkkosivuston materiaalia mihinkään julkiseen tai yksityiseen sähköiseen hakujärjestelmään;

Et saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä, vierailla tai muuten hyödyntää verkkosivustoamme tai verkkosivustollamme olevaa materiaalia kaupalliseen tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme;

Et saa käyttää valokuvia, grafiikkaa, videota tai äänisekvenssejä erillään mukana olevasta tekstistä.

Et saa muuttaa, hajottaa, muokata tai muuten muokata mitään verkkosivuston materiaalia.

Myönnämme sinulle lisenssin käyttää mitä tahansa verkkosivustolla olevia ohjelmistosovelluksia ja vain verkkosivustolla saatavilla oleviin tarkoituksiin. Et saa kääntää, mukauttaa, muuttaa, muokata, jakaa, purkaa tai takaisinmallintaa kyseistä ohjelmistoa mihinkään tarkoitukseen, luoda siihen perustuvia johdannaisteoksia, sallia sen yhdistämistä mihinkään muuhun ohjelmistoon, tarjota pääsyä siihen tai käyttää sitä palvelujen tarjoamiseen kolmansille osapuolille, paitsi siinä määrin kuin sovellettava laki vaatii meitä sallimaan tämän. Et saa käyttää ohjelmistoa muutoin kuin näissä ehdoissa määritetyllä tavalla ilman Microsoftin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Verkkosivustolla saatavilla olevien palvelujen, ohjelmistojen, tietojen ja materiaalien käyttöä saattavat koskea lisäehdot, joista Meetingtor ilmoittaa sinulle lataamisen tai käytön yhteydessä. Tällaisten palvelujen, tietojen ja materiaalien lataaminen tai käyttö osoittaa, että hyväksyt kyseiset lisäehdot. Jos et hyväksy näitä lisäehtoja, älä käytä palveluita.

Vastuun rajoitukset

Tämän verkkosivuston tiedot tarjotaan ilmaiseksi, ja hyväksyt, että olisi kohtuutonta pitää meitä vastuussa tästä verkkosivustosta ja tämän verkkosivuston tiedoista. Vaikka tällä verkkosivustolla olevien tietojen oikeellisuus on varmistettu huolellisesti, TEXTINTEL FZE ei ota vastuuta siitä. Kaikki sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ja "saatavuuden mukaan". TEXTINTEL FZE kieltäytyy täten nimenomaisesti kaikista nimenomaisista tai epäsuorista esityksistä tai takuista, mukaan lukien rajoituksetta takuut myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta tai tämän verkkosivuston tai sisällön toiminnasta. TEXTINTEL FZE ei takaa tai esitä mitään tämän verkkosivuston turvallisuudesta. Hyväksyt, että kaikki lähetetyt tiedot voidaan siepata. TEXTINTEL FZE ei takaa, että verkkosivusto tai palvelimet, jotka tarjoavat tämän verkkosivuston, tai TEXTINTEL FZE: n lähettämä sähköinen viestintä eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia elementtejä.

TEXTINTEL FZE ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välillisistä, rangaistusluonteisista, erityisistä tai satunnaisista vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot liiketoiminnan, sopimuksen, tulojen, tietojen, tietojen tai liiketoiminnan keskeytymisen menetyksestä), jotka johtuvat, johtuvat tai liittyvät tämän verkkosivuston tai sisällön käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää niitä, vaikka TEXTINTEL FZE: lle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikki TEXTINTEL FZE:tä vastaan nostetut kanteet, jotka liittyvät tähän verkkosivustoon tai liittyvät siihen, on aloitettava ja ilmoitettava TEXTINTEL FZE:lle kirjallisesti yhden (1) vuoden kuluessa kanteen perusteen syntymisestä. Mikään tässä vastuuvapauslausekkeessa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme petoksesta, huolimattomuudestamme johtuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta tai mistään muusta vastuusta, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain nojalla.

Et saa luoda linkkiä millekään tämän verkkosivuston sivulle ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Jos luot linkin tämän verkkosivuston sivulle, teet sen omalla vastuullasi, ja näissä ehdoissa esitetyt poissulkemiset ja rajoitukset koskevat käyttäjää, joka käyttää tätä verkkosivustoa linkittämällä siihen.

Ajoittain verkkosivusto voi sisältää myös linkkejä muille kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka eivät ole TEXTINTEL FZE:n hallinnassa. Nämä linkit on tarkoitettu antamaan lisätietoja, eikä niitä ole tarkoitettu osoittamaan, että TEXTINTEL FZE tukee tällaisia verkkosivustoja ja / tai niiden sisältöä tai on millään tavalla sidoksissa linkitettyyn verkkosivustoon. TEXTINTEL FZE ei ole vastuussa linkitetyn verkkosivuston sisällöstä. Sinun vastuullasi on tarkistaa kaikkien muiden vierailemiesi verkkosivustojen ehdot. TEXTINTEL FZE ei tutki, tarkista, valvo tai tue muita verkkosivuston tai resurssien tarjoamia linkkejä, ja käytät niitä omalla vastuullasi.

Alistuminen

Takaat, että mitkään tiedot, kuvat, kommentit tai tiedot, jotka lähetät verkkosivustolle sähköpostitse tai muutoin, eivät ole herjaavia tai loukkaavia, valheellisia, rodullisesti loukkaavia tai rotuvihaan yllyttäviä tai muuten rikkovat yksilön oikeutta yksityisyyteen tai ihmisoikeuksiin tai ovat lain mukaan kannekelpoisia millään lainkäyttöalueella. Jos lähetät tällaista materiaalia verkkosivustolle, TEXTINTEL FZE pidättää oikeuden poistaa sen viittaamatta sinuun ja tehdä yhteistyötä viranomaisten tutkimusten tai siihen liittyvien tuomioistuimen määräysten kanssa, kaikki seuraukset, jotka voivat seurata suoraan tai epäsuorasti, ovat täysin sinun vastuullasi, eivät TEXTINTEL FZE: n vastuulla. Sitoudut korvaamaan ja pitämään TEXTINTEL FZE: n vaarattomana kaikista toimista tai seurauksista, joita voi syntyä tällaisissa olosuhteissa, mukaan lukien kolmansien osapuolten vaatimukset. Lisäksi takaat, että kaikki kolmannen osapuolen tiedot, jotka olet antanut lähettämällä viestejä sähköpostiosoitteisiimme, täyttämällä lomakkeita, käyttämällä mitä tahansa online-chat-palvelua tai muutoin, annat kyseisen osapuolen täydellä tietoisella suostumuksella ja että ne ovat tarkkoja. TEXTINTEL FZE: llä on oikeus paljastaa henkilöllisyytesi kolmannelle osapuolelle, joka väittää, että kaikki toimittamasi, lähettämäsi tai lataamasi tiedot tai materiaalit rikkovat heidän immateriaalioikeuksiaan tai heidän oikeuttaan yksityisyyteen ilman vastuuta sinulle.

Luottamukselliset tiedot ja paljastaminen

Palvelun tarjoamisen yhteydessä voi olla tarpeen tai toivottavaa, että sinä tai TEXTINTEL FZE paljastatte muille tietyille ei-julkisille luottamuksellisille tiedoille. Näissä Ehdoissa "Luottamuksellisilla tiedoilla" tarkoitetaan kaikkia ei-julkisia, luottamuksellisia ja omistusoikeudellisia tietoja, jotka liittyvät Osapuoliin, niiden asiakkaisiin ja Palveluun ja jotka Osapuoli on paljastanut tai tulee paljastamaan suullisesti tai kirjallisesti tai jotka sisältyvät muuhun aineelliseen muotoon. Vastaanottava osapuoli suostuu täten pitämään ehdottoman luottamuksellisesti ja käyttämään kaikkia kohtuullisia ponnisteluja pitääkseen salassa kaikki paljastavan osapuolen näiden ehtojen mukaisesti paljastamat luottamukselliset tiedot, eikä se saa paljastaa luottamuksellisia tietoja ilman paljastavan osapuolen nimenomaista, kirjallista etukäteen antamaa suostumusta, lukuun ottamatta seuraavia:

Tiedot, jotka julkistamishetkellä ovat yleisön saatavilla tai tulevat sen jälkeen yleisön saataville julkaisemalla tai muulla tavoin muutoin kuin vastaanottavan osapuolen rikottua tätä sopimusta.

Tiedot, jotka vastaanottava osapuoli voi vahvistaa aiempien tietojen perusteella, olivat jo sen tiedossa tai hallussa tietojen luovutushetkellä ja joita ei ole hankittu suoraan tai välillisesti tiedot esittävältä osapuolelta.

Tiedot, jotka vastaanottava osapuoli saa kolmannelta osapuolelta; edellyttäen kuitenkin, että kyseinen kolmas osapuoli ei ole hankkinut tällaisia tietoja suoraan tai välillisesti luovuttavalta osapuolelta luottamuksellisuusvelvoitteen nojalla luovuttavaa osapuolta kohtaan.

Tiedot, jotka vastaanottava osapuoli voi luoda, ovat itsenäisesti kehittäneet sen työntekijät tai alihankkijat, joilla ei ollut yhteyttä luottamuksellisiin tietoihin eivätkä olleet tietoisia niiden sisällöstä.

Vastaanottava osapuoli voi paljastaa luottamuksellisia tietoja, jos tuomioistuin, hallintovirasto tai muu toimivaltainen tuomioistuin pakottaa tekemään niin, edellyttäen kuitenkin, että tällaisessa tapauksessa vastaanottava osapuoli antaa välittömästi ilmoituksen saatuaan ilmoituksen tietojen luovuttamisesta kirjallisesti faksilla ja yön yli postitse tiedot toimittaneelle osapuolelle, jotta määräyksen antanut osapuoli voi hakea suojelumääräystä tai muuta oikeussuojakeinoa kyseiseltä tuomioistuimelta. Vastaanottava osapuoli saa joka tapauksessa paljastaa vain sen osan luottamuksellisista tiedoista, joka sen oikeudellisen neuvonantajan mielestä on lain mukaan paljastettava, ja pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että kyseinen tuomioistuin käsittelee tällaisia näin paljastettuja tietoja luottamuksellisesti turvaamismääräysten, sinetöityjen asiakirjojen ja muiden asianmukaisten keinojen avulla.

Vastaanottava Osapuoli ei saa käyttää Luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Palvelun yhteydessä tai uusien palveluiden parantamiseen tai kehittämiseen. Vastaanottava osapuoli paljastaa luottamuksellisia tietoja vain johtajilleen, toimihenkilöilleen, työntekijöilleen, edustajilleen, palveluntarjoajilleen tai osakkuusyrityksilleen, joita kaikkia sitovat ehdot, jotka eivät ole vähemmän pakottavia kuin nämä ehdot.

Vastaanottavan osapuolen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, toimenpiteet, jotka on toteutettu suojellakseen omia tietojaan tai muuta aineellista tai aineetonta omaisuuttaan, jota se pitää omistusoikeutena tai luottamuksellisena, varmistaakseen, että luottamuksellisia tietoja ei paljasteta tai kopioida minkään kolmannen osapuolen käyttöön, ja ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin estääkseen johtajiaan virkailijat, työntekijät ja edustajat (soveltuvin osin), joilla on pääsy luottamuksellisiin tietoihin, paljastamasta tai käyttämästä luvatta luottamuksellisia tietoja tai tekemästä mitään toimia tai laiminlyöntejä, jotka voivat johtaa näiden ehtojen rikkomiseen.

Luovuttavan osapuolen kirjallisesta pyynnöstä vastaanottava osapuoli palauttaa viipymättä luovuttavalle osapuolelle kaikki materiaalit ja asiakirjat sekä kaikki tiedot tai muut välineet (mukaan lukien tietokonetiedot ja sähköiset tiedot) sekä niiden kopiot tai tuhoaa mainitut luottamukselliset tiedot ja luovuttavan osapuolen pyynnöstä toimittaa hävittämistodistuksen

TEXTINTEL FZE käsittelee verkkosivuston kävijöitä koskevia tietoja ja lausunnon mukaisesti vastaanotettuja tietoja. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt tällaisen käsittelyn ja takaat, että kaikki antamasi käyttäjätiedot ovat tarkkoja.

Rajoitettu pääsy

Pääsy tietyille verkkosivustomme alueille on rajoitettu. Pidätämme oikeuden rajoittaa pääsyä verkkosivustomme alueille tai koko verkkosivustollemme harkintamme mukaan. Jos annamme sinulle käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotta voit käyttää verkkosivustomme rajoitettuja alueita tai muuta sisältöä tai palveluita, sinun on varmistettava, että käyttäjätunnuksesi ja salasanasi pidetään luottamuksellisina. Hyväksyt vastuun kaikesta käyttäjätunnuksellasi tai salasanallasi tapahtuvasta toiminnasta. Voimme poistaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi käytöstä oman harkintamme mukaan, jos rikot verkkosivustomme käyttöä koskevia käytäntöjä tai ehtoja tai mitä tahansa muuta sopimusvelvoitetta, jonka olet meille velkaa.

Koko sopimus

Nämä sivustotiedot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme verkkosivustomme käytöstä ja korvaavat kaikki aiemmat sopimukset, jotka koskevat tämän verkkosivuston käyttöä.

Laki ja toimivalta

Näitä sivuston tietoja hallitaan ja tulkitaan Turkin lain mukaisesti, ja kaikki tähän ilmoitukseen liittyvät riidat kuuluvat Turkin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan

Hyvityskäytäntö

Tapauksissa, joissa et ole tyytyväinen transkription laatuun tai palveluihimme, palautamme koko viimeisen tilausmaksusi, jos ilmoitat meille (7) kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Jokainen käyttäjä voi pyytää hyvitystä vain kerran.

Yhteydenotostasi

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä (support@Transkriptor.com) kaikissa näihin ehtoihin tai lausuntoon liittyvissä asioissa.