Usluga

Meetingtor vam pruža sljedeću uslugu ("Usluge"):

  1. Snimke i transkripcije video datoteka prenesenih putem naših web stranica

Pristup

Pristup i korištenje web stranice i usluga koje se nude na web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na Usluge, postupak automatske transkripcije, preuzimanja informacija o proizvodu i često postavljana pitanja, pružaju se i dopuštaju privremeno i podliježu ovim Uvjetima. Posebni uvjeti mogu se primjenjivati na određeni sadržaj, proizvode, materijale, usluge ili informacije sadržane na ili dostupne putem ove web stranice ili transakcije zaključene putem ove web stranice. Takvi posebni uvjeti mogu biti dodatak Uvjetima ili, ako nisu u skladu s ovim Uvjetima, samo u mjeri u kojoj sadržaj ili namjera takvih posebnih uvjeta nisu u skladu s ovim Uvjetima, takvi posebni uvjeti zamijenit će ove Uvjete.

TEXTINTEL FZE ne jamči dostupnost web stranice ili bilo koje usluge koja se nudi na web stranici.

TEXTINTEL FZE zadržava pravo revidirati, promijeniti, izmijeniti, izbrisati ili obustaviti sadržaj bilo kojeg dijela web stranice i / ili bilo koje od usluga koje pruža na web stranici bez prethodne najave u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

TEXTINTEL FZE ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo koje ili svih funkcionalnosti web stranice ili usluge iz bilo kojeg drugog razloga osim što je dogovoreno negdje drugdje izravno s Korisnikom.

TEXTINTEL FZE nije obvezan ažurirati bilo kakve informacije sadržane na web stranici. TEXTINTEL FZE zadržava pravo prema vlastitom nahođenju prekinuti pristup cijeloj ili dijelu web stranice ili Usluge sa ili bez prethodne obavijesti.

Sadržaj i usluga navedenih web-mjesta (https://transkriptor.com/) vlasništvo su Transkriptor ili se koriste pod licencom vlasnika autorskih prava trećih strana i zaštićeni su autorskim pravom i svim drugim pravima intelektualnog vlasništva. Osim ako nije drugačije navedeno, sadržaj objavljen na ovoj web stranici može se reproducirati, prenositi, ponovno emitirati, objavljivati ili distribuirati u neizmijenjenom obliku samo za osobnu nekomercijalnu upotrebu ili uz izričitu pisanu suglasnost Transkriptor. Podložno dosadašnjoj dozvoli, sva prava koja ovdje nisu izričito dodijeljena su pridržana. Sve obavijesti o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima zadržavaju se na svim reprodukcijama.

Licenca za korištenje web stranice

Web stranicu i informacije i materijale u njoj možete koristiti za prijenos audio datoteka, njihovo uređivanje, dijeljenje i izvoz na neisključivoj osnovi. Uz iznimku audiodatoteka koje osobno imate na svom Meetingtor računu:

Ne smijete ponovno objavljivati materijale s ove web stranice (uključujući republiku na drugoj web stranici) ili reproducirati ili pohranjivati materijale s ove web stranice u bilo kojem javnom ili privatnom elektroničkom sustavu za dohvaćanje;

Ne smijete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati, posjećivati ili na drugi način iskorištavati našu web stranicu ili materijal na našoj web stranici u komercijalne svrhe, bez našeg izričitog pisanog pristanka;

Ne smijete koristiti fotografije, grafike, video ili audio sekvence odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta.

Ne smijete mijenjati, dekompilirati, uređivati ili na drugi način mijenjati bilo koji materijal na web mjestu.

Dajemo vam licencu za korištenje bilo koje softverske aplikacije uključene u web stranicu i u svrhe koje su dostupne samo na web mjestu. Ne smijete prevoditi, prilagođavati, mijenjati, mijenjati, distribuirati, dekompilirati ili obrnuti inženjering tog softvera u bilo koju svrhu, stvarati izvedena djela na temelju njega, dopustiti da se kombinira s bilo kojim drugim softverom, omogućiti mu pristup ili ga koristiti za pružanje usluga trećim stranama, osim u mjeri u kojoj smo to dužni dopustiti važećim zakonom. Softver ne smijete koristiti osim kako je navedeno u ovim uvjetima bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Vaše korištenje bilo koje usluge, softvera, informacija i materijala dostupnih na web mjestu može podlijegati dodatnim uvjetima i odredbama o kojima će vas Meetingtor obavijestiti u trenutku preuzimanja ili pristupa. Vaše preuzimanje ili korištenje takvih usluga, informacija i materijala ukazat će na vaše prihvaćanje tih dodatnih uvjeta. Ako se ne slažete s ovim dodatnim uvjetima i odredbama, molimo vas da ne koristite Usluge.

Ograničenja odgovornosti

Informacije na ovoj web stranici pružaju se besplatno i potvrđujete da bi bilo nerazumno smatrati nas odgovornima u vezi s ovom web stranicom i informacijama na ovoj web stranici. Iako je poduzeta pažnja kako bi se osigurala točnost informacija na ovoj web stranici, TEXTINTEL FZE stoga ne preuzima nikakvu odgovornost. Sav sadržaj pruža se "kakav jest" i "koliko je dostupan". TEXTINTEL FZE ovime se izričito odriče bilo kakvih izjava ili jamstava bilo koje vrste, izričitih ili implicitnih, uključujući, bez ograničenja, jamstva utrživosti, prikladnosti za bilo koju određenu svrhu, nekršenja ili rada ove web stranice ili sadržaja. TEXTINTEL FZE ne jamči niti daje bilo kakve izjave o sigurnosti ove web stranice. Potvrđujete da se sve poslane informacije mogu presresti. TEXTINTEL FZE ne jamči da web stranica ili poslužitelji koji ovu web stranicu čine dostupnom ili elektroničke komunikacije koje šalje TEXTINTEL FZE ne sadrže viruse ili bilo koje druge štetne elemente.

TEXTINTEL FZE ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu, kaznenu, posebnu ili slučajnu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak poslovanja, ugovora, prihoda, podataka, informacija ili prekida poslovanja) koji proizlaze iz ili su u vezi s korištenjem ili nemogućnošću korištenja ove web stranice ili sadržaja, čak i ako je TEXTINTEL FZE obaviješten o mogućnosti takve štete. Svaka radnja pokrenuta protiv TEXTINTEL FZE-a koja se odnosi na ili je u vezi s ovom web stranicom mora se započeti i pismeno obavijestiti TEXTINTEL FZE u roku od jedne (1) godine nakon datuma nastanka uzroka za tužbu. Ništa u ovoj izjavi o odricanju odgovornosti neće isključiti ili ograničiti našu odgovornost za prijevaru, smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu našim nemarom ili za bilo koju drugu odgovornost, koja se ne može isključiti ili ograničiti prema važećem zakonu.

Ne smijete stvoriti vezu na bilo koju stranicu ove web stranice bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ako stvorite poveznicu na stranicu ove web stranice, to činite na vlastitu odgovornost, a isključenja i ograničenja navedena u ovim Uvjetima primjenjivat će se na Korisnika koji koristi ovu web stranicu povezivanjem s njom.

S vremena na vrijeme web stranica može uključivati i poveznice na druge web stranice trećih strana koje nisu pod kontrolom TEXTINTEL FZE. Ove poveznice namijenjene su pružanju dodatnih informacija i nisu namijenjene označavanju da TEXTINTEL FZE podržava takve web stranice i / ili njihov sadržaj ili je na bilo koji način povezan s povezanom web stranicom. TEXTINTEL FZE nije odgovoran za sadržaj povezane web stranice. Vaša je odgovornost provjeriti uvjete i odredbe bilo koje druge web stranice koju možete posjetiti. Daljnje poveznice koje pruža web stranica ili resursi TEXTINTEL FZE ne istražuju, ne provjeravaju, nadziru ili podržavaju i koriste se na vlastitu odgovornost.

Podnošenje

Jamčite da bilo koja informacija, slike, komentar ili podaci bilo koje prirode koje pošaljete na web stranicu, e-poštom ili na drugi način, nisu klevetnički ili uvredljivi, neistiniti, rasno uvredljivi ili poticanje na rasnu mržnju ili na drugi način krše pravo pojedinca na privatnost ili ljudska prava ili se mogu poduzeti u zakonu u bilo kojoj jurisdikciji. U slučaju da takav materijal pošaljete na web stranicu, TEXTINTEL FZE zadržava pravo ukloniti ga bez pozivanja na vas i surađivati u bilo kojoj istrazi nadležnih tijela ili sudskom nalogu koji se na njega odnosi, sve posljedice koje mogu izravno ili neizravno uslijediti bit će u potpunosti vaša odgovornost, a ne odgovornost TEXTINTEL FZE-a. Slažete se da ćete obeštetiti i smatrati TEXTINTEL FZE bezopasnim od bilo kakvih radnji ili posljedica koje mogu nastati u takvim okolnostima, uključujući sve zahtjeve trećih strana. Nadalje, jamčite da sve podatke bilo koje treće strane koju pružite, bilo slanjem poruka na naše adrese e-pošte, popunjavanjem bilo kojeg obrasca, korištenjem bilo koje usluge internetskog chata ili na drugi način, pružate uz potpuni informirani pristanak relevantne strane i točni su. TEXTINTEL FZE ima pravo otkriti vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koja informacija ili materijal koji ste pružili, objavili ili prenijeli na web stranicu predstavlja kršenje njihovih prava intelektualnog vlasništva ili prava na privatnost bez odgovornosti prema vama.

Povjerljive informacije i otkrivanje

U vezi s pružanjem Usluge, možda će biti potrebno ili poželjno da vi ili TEXTINTEL FZE otkrijete drugim određenim nejavnim povjerljivim podacima. Za potrebe ovih Uvjeta, "povjerljive informacije" znači sve nejavne, povjerljive i vlasničke informacije koje se odnose na stranke, njihove klijente i Uslugu, a koje je stranka objavila ili će ih otkriti usmeno ili kako je navedeno u pisanom obliku ili sadržano u nekom drugom opipljivom obliku. Stranka primateljica ovime se slaže da će se držati strogog povjerenja i uložiti sve razumne napore kako bi održala tajnost svih povjerljivih informacija koje je otkrila stranka u skladu s ovim Uvjetima i ne smije otkrivati povjerljive podatke bez izričitog, pisanog prethodnog pristanka stranke koja otkriva, osim sljedećeg:

Informacije koje su u trenutku otkrivanja dostupne javnosti ili nakon toga postaju dostupne javnosti objavom ili na drugi način, osim kršenjem ovog Sporazuma od strane stranke primateljice.

Informacije koje stranka primateljica može utvrditi prethodnom evidencijom već su im bile poznate ili su bile u njihovom posjedu u trenutku objavljivanja te nisu dobivene, izravno ili neizravno, od stranke koja je objavila informacije.

Informacije koje stranka primateljica dobije od treće strane; Međutim, pod uvjetom da navedenu treću stranu, izravno ili neizravno, nije pribavila navedena treća strana pod obvezom povjerljivosti prema stranci koja otkriva.

Informacije koje stranka primateljica može utvrditi samostalno su razvili njihovi zaposlenici ili ugovaratelji koji nisu bili u kontaktu sa sadržajem povjerljivih informacija i nisu bili upoznati s njim.

Stranka primateljica može otkriti povjerljive informacije ako ih na to prisili sud, upravna agencija ili drugi nadležni sud, pod uvjetom da u tom slučaju stranka primateljica, odmah po primitku obavijesti da može biti potrebno otkrivanje, daje pisanu obavijest faksimilom i poštom preko noći stranci koja ih je dostavila kako bi stranka koja ih je pružala mogla zatražiti zaštitni nalog ili drugi pravni lijek od navedenog suda. U svakom slučaju, stranka primateljica će objaviti samo onaj dio povjerljivih informacija koji je, prema mišljenju njihovog pravnog savjetnika, zakonski obvezan otkriti i koji će uložiti razumne napore kako bi osigurao da se prema svim tako objavljenim informacijama taj sud odobri povjerljivo postupanje prema navedenom sudu putem zaštitnih naloga, podnesaka pod pečatom i drugih odgovarajućih sredstava.

Stranka primateljica ne smije koristiti povjerljive podatke u bilo koju drugu svrhu osim u vezi s Uslugom ili za poboljšanje ili razvoj novih usluga. Stranka primateljica otkrit će povjerljive podatke samo svojim direktorima, službenicima, zaposlenicima, agentima, pružateljima usluga ili povezanim društvima, ovisno o slučaju, a svi oni moraju biti obvezani uvjetima koji nisu manje teški od ovih Uvjeta.

Stranka primateljica poduzima sve razumne korake, uključujući, ali ne ograničavajući se na, one korake poduzete radi zaštite vlastitih informacija, podataka ili druge materijalne ili nematerijalne imovine koju smatra vlasničkom ili povjerljivom, kako bi osigurala da povjerljive informacije nisu otkrivene ili duplicirane za upotrebu bilo koje treće strane te poduzima sve razumne korake kako bi spriječila svoje direktore, službenici, zaposlenici i agenti (prema potrebi) koji imaju pristup povjerljivim informacijama od otkrivanja ili neovlaštenog korištenja bilo kakvih povjerljivih podataka ili od počinjenja bilo kakvih radnji ili propusta koji mogu rezultirati kršenjem ovih Uvjeta.

Na pisani zahtjev stranke koja otkriva, stranka primateljica odmah će stranci koja otkriva otkriti sve materijale i dokumente, kao i sve podatke ili druge medije (uključujući računalne podatke i elektroničke informacije), zajedno sa svim njihovim kopijama, ili uništiti navedene povjerljive podatke i na zahtjev stranke koja otkriva, dostaviti potvrdu o uništenju

TEXTINTEL FZE obrađuje informacije o posjetiteljima web stranice i informacije primljene u skladu s Izjavom. Korištenjem web stranice pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi korisnički podaci koje navedete točni.

Ograničeni pristup

Pristup određenim područjima naše web stranice je ograničen. Zadržavamo pravo ograničiti pristup područjima naše web stranice ili doista cijeloj našoj web stranici, prema vlastitom nahođenju. Ako vam pružimo korisnički ID i lozinku kako bismo vam omogućili pristup ograničenim područjima naše web stranice ili drugog sadržaja ili usluga, morate osigurati da vaš korisnički ID i lozinka ostanu povjerljivi. Prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim korisničkim ID-om ili lozinkom. Možemo onemogućiti vaš korisnički ID i lozinku prema vlastitom nahođenju, ako prekršite bilo koje od pravila ili uvjeta koji reguliraju vaše korištenje naše web stranice ili bilo koju drugu ugovornu obvezu koju nam dugujete.

Cjelokupni ugovor

Ove informacije o web stranici čine cjelokupni ugovor između vas i nas u vezi s vašim korištenjem naše web stranice i zamjenjuju sve prethodne ugovore u vezi s vašim korištenjem ove web stranice.

Pravo i nadležnost

Ovim informacijama o web mjestu upravljat će se i tumačiti u skladu s turskim pravom, a svi sporovi koji se odnose na ovu obavijest podliježu isključivoj nadležnosti turskih sudova

Pravila povrata novca

U slučajevima kada niste zadovoljni kvalitetom transkripcije ili našim uslugama, vratit ćemo vam punu naknadu za posljednju pretplatu ako nas obavijestite u roku od (7) kalendarskih dana nakon datuma plaćanja. Svaki korisnik može zatražiti povrat novca samo jednom.

Kontaktirajte nas

Ne ustručavajte se kontaktirati nas (support@transkriptor.com) u vezi s bilo kojim pitanjem koje se odnosi na ove Uvjete ili Izjavu.