Adatvédelem

Adatvédelem

Ez az adatvédelmi szabályzat Ön, a weboldal felhasználója és a TEXTINTEL FZE, a weboldal tulajdonosa és szolgáltatója között érvényes. A TEXTINTEL FZE nagyon komolyan veszi az Ön adatainak védelmét. Ez az adatvédelmi irányelv az általunk gyűjtött vagy Ön által a Weboldal használatával kapcsolatban megadott adatok felhasználására vonatkozik

Fogalommeghatározások és értelmezés

Ebben az adatvédelmi szabályzatban a következő meghatározásokat használjuk:

 1. Adat– együttesen minden olyan információ, amelyet Ön a TEXTINTEL FZE-nek a Weboldalon keresztül megad. Ez a meghatározás adott esetben magában foglalja az adatvédelmi jogszabályokban szereplő fogalommeghatározásokat;
 2. Süti– egy kis szöveges fájl, amelyet ez a Weboldal helyez el az Ön számítógépén, amikor meglátogatja a Weboldal bizonyos részeit és/vagy amikor a Weboldal bizonyos funkcióit használja. A weboldal által használt cookie-k részleteit az alábbi pont tartalmazza (Süti);
 3. Adatvédelmi törvények– a személyes adatok feldolgozására vonatkozó bármely alkalmazandó jogszabály, beleértve, de nem kizárólagosan a 96/46/EK irányelvet (adatvédelmi irányelv) vagy az GDPR, valamint bármely nemzeti végrehajtási törvényt, rendeletet és másodlagos jogszabályt, mindaddig, amíg a GDPR Belgiumban hatályban van;
 4. GDPR– az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet;
 5. TEXTINTEL FZE, mivagyminket
 6. EU cookie-törvény– a magánélet védelméről és az elektronikus hírközlésről szóló 2011. évi rendelettel (EK-irányelv) módosított 2003. évi adatvédelmi és elektronikus hírközlési rendelet (EK-irányelv);
 7. Felhasználóvagyte– bármely harmadik fél, aki hozzáfér a Weboldalhoz, és nem (i) a TEXTINTEL FZE alkalmazásában áll és nem jár el munkaviszonya során, vagy (ii) tanácsadóként vesz részt vagy más módon nyújt szolgáltatásokat a TEXTINTEL FZE számára, és nem fér hozzá a Weboldalhoz az ilyen szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban; és
 8. Webhely– az Ön által jelenleg használt weboldal,https://transkriptor.com/, valamint a webhely bármely aldomainjét, kivéve, ha azokat a saját feltételeik kifejezetten kizárják.

Ebben az adatvédelmi szabályzatban, kivéve, ha a kontextus más értelmezést igényel:

 1. az egyes szám magában foglalja a többes számot és fordítva;
 2. Az alpontokra, záradékokra, menetrendekre vagy függelékekre történő hivatkozások a jelen Adatvédelmi szabályzat alpontjaira, záradékaira, ütemterveire vagy függelékeire vonatkoznak;
 3. a személyre történő hivatkozás magában foglalja a cégeket, vállalatokat, kormányzati szerveket, trösztöket és partnerségeket;
 4. a "beleértve" azt jelenti, hogy "korlátozás nélkül beleértve";
 5. bármely törvényi rendelkezésre történő hivatkozás magában foglalja annak bármilyen módosítását vagy módosítását;
 6. A címsorok és alcímek nem képezik a jelen Adatvédelmi szabályzat részét.

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya

Ez az adatvédelmi szabályzat csak a TEXTINTEL FZE és a Felhasználók jelen Webhellyel kapcsolatos tevékenységeire vonatkozik. Nem terjed ki azokra a weboldalakra, amelyek elérhetők erről a weboldalról, beleértve, de nem kizárólagosan, a közösségi média webhelyekre mutató linkeket.

Az alkalmazandó adatvédelmi törvények alkalmazásában a TEXTINTEL FZE az "adatkezelő". Ez azt jelenti, hogy a TEXTINTEL FZE határozza meg az Ön adatainak feldolgozásának céljait és módját.

Összegyűjtött adatok

A következő adatokat gyűjthetjük Öntől, beleértve a személyes adatokat is:

 1. név;
 2. munkakör;
 3. szakma;
 4. kapcsolattartási adatok, például e-mail-címek és telefonszámok;
 5. demográfiai adatok, például irányítószám, preferenciák és érdeklődési körök;
 6. IP-cím (automatikusan gyűjtve);
 7. webböngésző típusa és verziója (automatikusan gyűjtve);
 8. operációs rendszer (automatikusan gyűjtve);
 9. fizikai cím ;
 10. használati adatok arról, hogyan használja weboldalunkat;
 11. a velünk folytatott levelezés nyilvántartása;
 12. értekezlet hangfelvételei (Csak olyan értekezletek, amelyekhez a felhasználó engedélyt adott a rögzítésre)

minden esetben a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

Hogyan gyűjtjük az adatokat

Az adatokat a következő módokon gyűjtjük:

 1. az adatokat Ön adja meg nekünk;
 2. az adatok más forrásokból származnak; és
 3. Az adatgyűjtés automatikusan történik.

Az Ön által megadott adatok

A TEXTINTEL FZE számos módon gyűjti az Ön adatait, például:

 1. amikor kapcsolatba lép velünk a Weboldalon keresztül, telefonon, postai úton, e-mailben vagy bármilyen más módon;
 2. amikor regisztrál nálunk, és létrehoz egy fiókot, hogy megkapja termékeinket/szolgáltatásainkat;
 3. amikor olyan felméréseket tölt ki, amelyeket kutatási célokra használunk (bár nem köteles válaszolni rájuk);
 4. amikor szolgáltatásainkat használja;

minden esetben a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

Harmadik felektől kapott adatok

A TEXTINTEL FZE a következő harmadik felektől kap Önre vonatkozó adatokat:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Burgonyaszirom;
 4. Típusforma;
 5. YouTube API*
 6. Google naptárak

*Azok a felhasználók, akik úgy döntenek, hogy a YouTube feltöltési integrációval töltenek fel fájlokat, elfogadják, hogy az YouTube Általános Szerződési Feltételei (https://www.youtube.com/t/terms), amelyek a Google adatvédelmi szabályzatához kapcsolódnak (http://www.google.com/policies/privacy).

Automatikusan gyűjtött adatok

Amennyiben belép a Weboldalra, automatikusan gyűjtjük az Ön adatait, például:

 1. automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat a Weboldalon tett látogatásáról. Ezek az információk segítenek nekünk abban, hogy javítsuk a Weboldal tartalmát és navigációját, és tartalmazzák az Ön IP-címét, a dátumot, az időpontokat és a gyakoriságot, amellyel a Weboldalhoz hozzáfér, valamint azt, ahogyan használja és interakcióba lép annak tartalmával.
 2. az Ön adatait automatikusan, cookie-kon keresztül gyűjtjük, a böngésző cookie-beállításaival összhangban. A sütikkel és a Weboldalon való használatukkal kapcsolatos további információkért lásd az alábbi, "Sütik" című részt.

Az adatok felhasználása

 1. A fenti adatok bármelyikére vagy mindegyikére időről időre szükségünk lehet annak érdekében, hogy a lehető legjobb szolgáltatást és élményt nyújtsuk Önnek weboldalunk használata során. Az adatokat különösen a következő célokra használhatjuk fel:
  1. belső nyilvántartás;
  2. termékeink / szolgáltatásaink fejlesztése;
  3. az Ön érdeklődésére számot tartó marketinganyagok e-mailben történő továbbítása;
  4. kapcsolatfelvétel piackutatási célokból, amely történhet e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben. Ezek az információk felhasználhatók a Weboldal testreszabására vagy frissítésére;
 2. Adatait felhasználhatjuk a fenti célokra, ha ezt jogos érdekeink miatt szükségesnek tartjuk. Ha ezzel nem elégedett, bizonyos körülmények között joga van kifogást emelni (lásd az alábbi "Az Ön jogai" című részt).
 3. Ahhoz, hogy direkt marketinget küldhessünk Önnek e-mailben, szükségünk lesz az Ön hozzájárulására, akár opt-in, akár soft-opt-in útján:
  1. A puha opt-in hozzájárulás egy speciális típusú hozzájárulás, amely akkor érvényes, ha korábban kapcsolatba lépett velünk (például kapcsolatba lép velünk, hogy további részleteket kérjen tőlünk egy adott termékről/szolgáltatásról, és hasonló termékeket/szolgáltatásokat forgalmazunk). A "soft opt-in" hozzájárulás értelmében az Ön hozzájárulását megadottnak tekintjük, kivéve, ha Ön ezt leiratkozik.
  2. más típusú e-marketinghez az Ön kifejezett hozzájárulását kell kérnünk; Ez azt jelenti, hogy pozitív és megerősítő lépéseket kell tennie a beleegyezéskor, például az általunk megadott jelölőnégyzet bejelölésével.
  3. Ha nem elégedett a marketinggel kapcsolatos megközelítésünkkel, bármikor joga van visszavonni hozzájárulását. Ha szeretné megtudni, hogyan vonhatja vissza hozzájárulását, olvassa el az alábbi, "Az Ön jogai" című részt.
 4. Amikor regisztrál nálunk, és létrehoz egy fiókot, hogy igénybe vehesse szolgáltatásainkat, a feldolgozás jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére lépések megtétele egy ilyen szerződés megkötésére.
 5. Az általunk gyűjtött adatokat, beleértve az értekezlet adatait, például az értekezlet nevét, hivatkozását, dátumát és időpontját, a következő célokra használjuk fel:

   

  1. Szolgáltatásaink nyújtása és szerződéses kötelezettségeink teljesítése.
  2. Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és fejlesztése, beleértve az értekezletek ütemezésének és kezelésének optimalizálását.

Kivel osztjuk meg az adatokat?

 1. Adatait a következő célokból oszthatjuk meg a következő csoportokkal:
  1. alkalmazottaink, ügynökeink és/vagy szakmai tanácsadóink – Annak érdekében, hogy közvetlen marketingtevékenységet folytathassunk (például hírlevelek vagy marketing e-mailek az általunk nyújtott termékekről és szolgáltatásokról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik Önt).;
  2. harmadik fél fizetési szolgáltatók, akik feldolgozzák a Weboldalon keresztül teljesített fizetéseket – hogy lehetővé tegyék a harmadik fél fizetési szolgáltatók számára a felhasználói fizetések és visszatérítések feldolgozását;
 2. Integráció harmadik fél platformjaival:
  Amikor harmadik fél platformjait, például a Google Naptárt és az Apple iCal-t összekapcsolja Szolgáltatásainkkal, engedélyt ad nekünk arra, hogy az Ön nevében továbbítsuk a megadott információkat és adatokat, beleértve a nevét és az e-mail-címét, ezekre a harmadik fél szolgáltatásokra. Ez a zökkenőmentes integráció lehetővé tétele és a felhasználói élmény javítása érdekében történik.

minden esetben a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

Az adatok biztonságának megőrzése

 1. Technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatainak védelme érdekében, például:
  1. A fiókjához való hozzáférést egy jelszó és egy egyedi felhasználónév vezérli.
  2. Adatait biztonságos szervereken tároljuk.
 2. A technikai és szervezési intézkedések magukban foglalják a feltételezett adatvédelmi incidensek kezelésére irányuló intézkedéseket. Ha azt gyanítja, hogy visszaélnek az adataival, elveszítik vagy azokhoz jogosulatlanul hozzáférnek, kérjük, azonnal tudassa velünk, ha kapcsolatba lép velünk ezen az e-mail címen: support@transkriptor.com
 3. Ha részletes információra van szüksége a Get Safe Online oldalon arról, hogyan védheti meg adatait, számítógépeit és eszközeit csalás, személyazonosság-lopás, vírusok és sok más online probléma ellen, kérjük, látogasson el ide:www.getsafeonline.org.

Adatmegőrzés

 1. Hacsak a törvény nem ír elő vagy nem tesz lehetővé hosszabb megőrzési időszakot, az Ön Adatait csak addig tároljuk a rendszereinkben, amíg az a jelen adatvédelmi szabályzatban vázolt célok teljesítéséhez szükséges, vagy amíg Ön nem kéri az Adatok törlését.
 2. Még ha töröljük is az adatait, azok jogi, adózási vagy szabályozási célokból megmaradhatnak biztonsági mentési vagy archiválási adathordozókon.

Az Ön jogai

 1. Az Adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:
  1. A hozzáféréshez való jog– joga van bármikor kérni (i) az Önről tárolt információk másolatát, vagy (ii) hogy módosítsuk, frissítsük vagy töröljük ezeket az információkat. Ha hozzáférést biztosítunk Önnek az Önről tárolt információkhoz, ezért nem számítunk fel díjat, kivéve, ha kérése "nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott". Amennyiben erre jogilag lehetőségünk van, elutasíthatjuk kérését. Ha elutasítjuk kérését, közöljük ennek okaival.
  2. A helyesbítéshez való jog– joga van az adatai helyesbítéséhez, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
  3. A törléshez való jog– joga van kérni, hogy töröljük vagy távolítsuk el adatait a rendszereinkből.
  4. Az Ön adatai felhasználásának korlátozásához való jog– joga van "blokkolni" minket az Ön adatainak felhasználásában, vagy korlátozni azok felhasználásának módját.
  5. Az adathordozhatósághoz való jog– joga van kérni az Adatai áthelyezését, másolását vagy továbbítását.
  6. A tiltakozáshoz való jog– joga van tiltakozni az Ön adatainak általunk történő felhasználása ellen, beleértve azt az esetet is, amikor azokat jogos érdekeink érdekében használjuk fel.
 2. Érdeklődéshez, a fent meghatározott jogok bármelyikének gyakorlásához vagy az Adatai feldolgozásához adott hozzájárulásának visszavonásához (amennyiben a hozzájárulás az adatok feldolgozásának jogalapja), kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot ezen az e-mail címen: support@transkriptor.com
 3. Ha nem elégedett azzal, ahogyan az adataival kapcsolatos panaszát kezeljük, panaszát az illetékes adatvédelmi hatósághoz nyújthatja be. Írország esetében ez az Adatvédelmi Bizottság (DPC). A DPC elérhetőségei megtalálhatók a weboldalukon a következő címen:https://www.dataprotection.ie/.
 4. Fontos, hogy az Önről tárolt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztasson minket, ha az Adatai megváltoznak az adattárolás időtartama alatt.

Más weboldalakra mutató linkek

Ez a weboldal időről időre más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Nincs ellenőrzésünk az ilyen webhelyek felett, és nem vállalunk felelősséget ezen webhelyek tartalmáért. Ez az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki az ilyen weboldalak használatára. Javasoljuk, hogy használat előtt olvassa el más webhelyek adatvédelmi irányelveit vagy nyilatkozatait.

A vállalkozás tulajdonjogának és irányításának változásai

 1. A TEXTINTEL FZE időről időre bővítheti vagy csökkentheti üzleti tevékenységét, és ez magában foglalhatja a TEXTINTEL FZE egészének vagy egy részének eladását és/vagy irányításának átadását. A Felhasználók által megadott adatok, amennyiben azok üzleti tevékenységünk bármely részéhez kapcsolódnak, az így továbbított résszel együtt kerülnek továbbításra, és az új tulajdonos vagy az újonnan ellenőrző fél a jelen adatvédelmi szabályzat feltételei szerint felhasználhatja az adatokat azokra a célokra, amelyekre eredetileg átadták nekünk.
 2. Az Adatokat átadhatjuk vállalkozásunk vagy annak bármely részének leendő vásárlójának is.
 3. A fenti esetekben lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön adatainak védelmét.

Süti

 1. Ez a weboldal elhelyezhet és hozzáférhet bizonyos cookie-khoz az Ön számítógépén. A TEXTINTEL FZE cookie-kat használ, hogy javítsa a weboldal használatának élményét és javítsa szolgáltatásaink körét. A TEXTINTEL FZE gondosan választotta ki ezeket a sütiket, és lépéseket tett annak érdekében, hogy az Ön magánéletét mindenkor védjék és tiszteletben tartsák.
 2. Ez a weboldal a következő cookie-kat helyezheti el: Az alábbiakban felsoroljuk az általunk használt cookie-kat. Megpróbáltuk biztosítani, hogy ez teljes és naprakész legyen, de ha úgy gondolja, hogy kihagytunk egy cookie-t, vagy bármilyen eltérés van, kérjük, tudassa velünk.
  1. Feltétlenül szükséges cookie-k – Ezek olyan cookie-k, amelyek weboldalunk működéséhez szükségesek. Ezek közé tartoznak például azok a cookie-k, amelyek lehetővé teszik, hogy bejelentkezzen weboldalunk biztonságos területeire, használja a bevásárlókosarat vagy igénybe vegye az e-számlázási szolgáltatásokat.
  2. Analitikai/teljesítmény cookie-k – Lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatók számát, és lássuk, hogyan mozognak a látogatók a weboldalunkon, amikor használják. Ez segít nekünk abban, hogy javítsuk weboldalunk működését, például annak biztosításával, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek.
  3. Funkcionális cookie-k – Ezeket arra használjuk, hogy felismerjük Önt, amikor visszatér weboldalunkra. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabjuk tartalmainkat az Ön számára, név szerint üdvözöljük Önt, és emlékezzünk preferenciáira (például a választott nyelvre vagy régióra).
 1. Az általunk használt cookie-k listáját a Cookie-ütemezésben találja.
 2. Választhat, hogy engedélyezi vagy letiltja a cookie-kat az internetböngészőjében. Alapértelmezés szerint a legtöbb internetböngésző elfogadja a cookie-kat, de ez módosítható. További részletekért kérjük, keresse fel az internetböngésző súgó menüjét.
 3. Bármikor dönthet úgy, hogy törli a cookie-kat; azonban elveszíthet minden olyan információt, amely lehetővé teszi a Weboldal gyorsabb és hatékonyabb elérését, beleértve, de nem kizárólagosan a személyre szabási beállításokat.
 4. Javasoljuk, hogy győződjön meg arról, hogy internetböngészője naprakész, és olvassa el az internetböngésző fejlesztőjének segítségét és útmutatását, ha nem biztos az adatvédelmi beállítások módosításában.
 5. A cookie-kkal kapcsolatos további általános információkért, beleértve azok letiltásának módját is, kérjük, olvassa el a aboutcookies.org. Arról is talál részleteket, hogyan törölheti a cookie-kat a számítógépéről.
Lemondás
 
 1. Az Google API-któl kapott információk TEXTINTEL FZE általi felhasználása és bármely más alkalmazásba történő továbbítása megfelel Google API Szolgáltatások Felhasználói adatokra vonatkozó irányelveinek, beleértve a korlátozott használatra vonatkozó követelményeket is.

Általános

 1. A jelen adatvédelmi szabályzat szerinti jogait nem ruházhatja át más személyre. A jelen adatvédelmi szabályzat szerinti jogainkat átruházhatjuk, ha ésszerűen úgy véljük, hogy ez nem érinti az Ön jogait.
 2. Ha bármely bíróság vagy illetékes hatóság úgy találja, hogy a jelen adatvédelmi szabályzat bármely rendelkezése (vagy annak egy része) érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, az adott rendelkezést vagy rendelkezésrészt a szükséges mértékben töröltnek kell tekinteni, és ez nem érinti a jelen adatvédelmi szabályzat többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát.
 3. Eltérő megállapodás hiányában a felek által bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlása során elkövetett késedelem, cselekmény vagy mulasztás nem tekinthető az adott vagy bármely más jogról vagy jogorvoslatról való lemondásnak.

16 év alatti gyermekek

 1. A Weboldal nem 16 év alatti gyermekeknek szól. Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 16 év alatti gyermekektől. Ha Ön 16 évesnél fiatalabb, kérjük, ne használja szolgáltatásainkat, és ne adjon meg nekünk semmilyen információt a Weboldalon keresztül. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat a szülői beleegyezés ellenőrzése nélkül, töröljük ezeket az adatokat. Ha úgy gondolja, hogy 16 év alatti gyermektől vagy gyermekről kaphatunk információt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: support@transkriptor.com

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

 1. A TEXTINTEL FZE fenntartja magának a jogot, hogy időről időre megváltoztassa ezt az adatvédelmi irányelvet, ha azt szükségesnek ítéli, vagy ha azt a törvény előírja. Minden változtatást azonnal közzéteszünk a Weboldalon, és úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta az adatvédelmi szabályzat feltételeit a Weboldal módosításokat követő első használatakor.

A TEXTINTEL FZE-vel e-mailben veheti fel a kapcsolatot a következő címen: support@transkriptor.com