Политика на приватност

Политика на приватност

Оваа политика за приватност се однесува помеѓу Вас, Корисникот на оваа веб-страница и TEXTINTEL FZE, сопственикот и провајдерот на оваа веб-страница. TEXTINTEL FZE ја сфаќа приватноста на вашите информации многу сериозно. Оваа политика на приватност се однесува на нашата употреба на било кој и сите Податоци собрани од нас или обезбедени од вас во однос на вашата употреба на Веб-сајт

Дефиниции и толкување

Во оваа политика за приватност се користат следните дефиниции:

 1. Податоци– колективно сите информации кои ги поднесувате до TEXTINTEL FZE преку веб-сајтот. Оваа дефиниција ги вклучува, каде што е применливо, дефинициите предвидени во Законите за заштита на податоците;
 2. Колачиња– мала текстуална датотека поставена на вашиот компјутер од страна на овој веб-сајт кога ќе посетите одредени делови од веб-сајтот и/или кога користите одредени карактеристики на веб-сајтот. Деталите за колачињата кои ги користи овој веб-сајт се наоѓаат во клаузулата подолу (Колачиња);
 3. Закони за заштита на податоците– секое важечко право во врска со обработката на личните податоци, вклучувајќи, но не само на Директивата 96/46/EО (Директивата за заштита на податоците) или GDPR, како и сите национални закони за спроведување, регулативи и второстепено законодавство, сé додека GDPR е ефикасна во Белгија;
 4. GDPR– Генералниот правилник за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679;
 5. ТЕКСТИНТЕЛ ФЗЕ, НИЕилиНие.
 6. Закон за колачиња на ЕУ– Правилникот за приватност и електронски комуникации (Директивата на ЕК) од 2003 година, изменет со Правилникот за приватност и електронски комуникации (Директивата на ЕК) (амандман) од 2011 година;
 7. КорисникилиТи...– било која трета страна која пристапува до Веб-страницата и не е или (i) вработена во TEXTINTEL FZE и дејствува во текот на нивното вработување или (ii) ангажирана како консултант или на друг начин обезбедува услуги на TEXTINTEL FZE и пристап до Веб-страницата во врска со обезбедувањето на такви услуги; и
 8. Веб-страница– веб-сајтот кој моментално го користите,https://transkriptor.com/, и било какви под-домени на овој сајт, освен ако не се исклучени од нивните сопствени услови и правила.

Во оваа политика за приватност, освен ако контекстот не бара различно толкување:

 1. еднината вклучува множина и обратно;
 2. референци на подклаузи, клаузули, распоред или додатоци се на подклаузи, клаузули, распореди или пријави на оваа политика на приватност;
 3. референца на лице вклучува фирми, претпријатија, владини субјекти, доверба и партнерства;
 4. Под "вклучување" се подразбира "вклучување без ограничување";
 5. упатувањето на било која законска одредба вклучува било какво изменување или амандман на истата;
 6. насловите и подглавијата не се дел од оваа политика за приватност.

Опфат на оваа политика на приватност

Оваа политика на приватност се однесува само на дејствата на TEXTINTEL FZE и Корисниците во однос на оваа веб-страница. Не се проширува на било кои веб-сајтови кои можат да бидат пристапени од оваа веб-страница, вклучувајќи, но не само, било какви врски кои можеме да ги обезбедиме на веб-сајтовите на социјалните медиуми.

За целите на важечките Закони за заштита на податоците, TEXTINTEL FZE е "контролори на податоци". Ова значи дека TEXTINTEL FZE ги одредува целите за кои, и начинот на кој вашите Податоци се обработуваат.

Собрани податоци

Можеме да ги собереме следниве Податоци, кои вклучуваат лични податоци, од Вас:

 1. име;
 2. титула на работното место;
 3. професија;
 4. контакт Информации како што се мејл адреси и телефонски броеви;
 5. демографски информации како што се поштенски код, преференци и интереси;
 6. IP адреса (автоматски собрана);
 7. вид на веб прелистувач и верзија (автоматски собрани);
 8. оперативен систем (автоматски собран);
 9. физичка адреса;
 10. податоци за користење на начинот на кој ја користите нашата веб-страница;
 11. евиденција за дописот што ја имате со нас;
 12. состаноци на аудио снимки (Само состаноци за кои корисникот добил дозвола за снимање)

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

Како ги собираме Податоците

Ги собираме Податоците на следниве начини:

 1. податоците ни се дадени од вас;
 2. податоците се добиваат од други извори; и
 3. Податоците се собираат автоматски.

Податоци кои ни се дадени од вас

TEXTINTEL FZE ќе ги собере вашите Податоци на голем број начини, на пример:

 1. кога ќе не контактирате преку веб-сајтот, преку телефон, пошта, е-пошта или преку било какви други средства;
 2. кога се регистрирате кај нас и поставувате сметка за добивање на нашите производи/услуги;
 3. кога ќе ги завршите истражувањата кои ги користиме за истражувачки цели (иако не сте обврзани да одговорите на нив);
 4. кога ги користиш нашите услуги;

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

Податоци кои се добиени од трети страни

TEXTINTEL FZE ќе добие Податоци за Вас од следниве трети страни:

 1. Хотџар;
 2. Google Analytics;
 3. Крисп;
 4. Типформ;
 5. YouTube API*
 6. Google календари

*Корисниците кои одлучуваат да внесуваат фајлови користејќи ја YouTube интеграција во прикачување се согласуваат да бидат обврзани со условите за YouTube на услугата (https://www.youtube.com/t/terms), кои се поврзани со политиката за приватност на Google (http://www.google.com/policies/privacy).

Податоци кои се собираат автоматски

До степен до кој ќе пристапите до веб-сајтот, ние ќе ги собереме вашите Податоци автоматски, на пример:

 1. Ние автоматски собираме некои информации за вашата посета на веб-сајтот. Оваа информација ни помага да направиме подобрувања на содржината и навигацијата на веб-сајтот, и ги вклучува вашите IP адреси, датумот, времињата и фреквенцијата со кои пристапувате до веб-сајтот и начинот на кој користите и комуницирате со неговата содржина.
 2. Ние ќе ги собереме вашите Податоци автоматски преку колачиња, во согласност со подесувањата на колачињата на вашиот прелистувач. За повеќе информации за колачињата, како и за тоа како ги користиме на веб-сајтот, погледнете го делот подолу, воглавно "Колачиња".

Нашата употреба на Податоци

 1. Било кој или сите горенаведени Податоци може да бидат барани од нас од време на време со цел да ви обезбедиме најдобар можен сервис и искуство при користење на нашата веб-страница. Поточно, Податоците можат да бидат користени од нас од следниве причини:
  1. внатрешна евиденција;
  2. подобрување на нашите производи / услуги;
  3. пренос по електронска пошта на маркетинг материјали кои можат да бидат од интерес за вас;
  4. контакт за целите на истражувањето на пазарот што може да се направи со користење на е-пошта, телефон, факс или пошта. Таквите информации можат да се користат за прилабочување или ажурирање на веб-сајтот;
 2. Можеме да ги искористиме вашите Податоци за горенаведените цели ако сметаме дека е потребно да го сториме тоа за нашите легитимни интереси. Ако не сте задоволни од ова, имате право да се спротивставите во одредени околности (погледнете го делот наведено "Вашите права" подолу).
 3. За испорака на директен маркетинг до вас преку електронска пошта, ќе ни треба вашата согласност, без разлика дали преку пријавување или меко вклопување:
  1. Меката согласност за вклученост е специфичен вид на согласност која важи кога претходно сте се ангажирале со нас (на пример, контактирате со нас за да побарате од нас повеќе детали за одреден производ/услуга, а ние пласираме слични производи/услуги). Со согласност од "меко вклопување", ќе ја земеме вашата согласност како дадена освен ако не се откажувате.
  2. за други видови на е-маркетинг, ние сме должни да добиеме ваша експлицитна согласност; Односно, треба да преземеш позитивни и потврдени дејства кога ќе се согласиш, на пример, да провериш кутија за крлежи која ќе ја обезбедиме.
  3. ако не сте задоволни од нашиот пристап кон маркетингот, имате право да ја повлечете согласноста во секое време. За да дознаете како да ја повлечете вашата согласност, погледнете го делот начело "Вашите права" подолу.
 4. Кога се регистрирате кај нас и поставувате сметка за добивање на нашите услуги, правната основа за оваа обработка е извршување на договор помеѓу вас и нас и/или преземање чекори, на Ваше барање, за склопување на таков договор.
 5. Ги користиме Податоците кои ги собираме, вклучувајќи ги и информациите за состаноци како име на состанок, врска со состаноци, датум и час, за следните цели:

   

  1. Да ви ги обезбедиме нашите услуги и да ги исполниме нашите договорни обврски.
  2. За подобрување и подобрување на нашите производи и услуги, вклучувајќи го и оптимизирањето на распоредот и менаџментот на состаноци.

Со кого ги споделуваме Податоците

 1. Можеме да ги споделиме вашите Податоци со следниве групи на луѓе од следниве причини:
  1. нашите вработени, агенти и/или професионални советници – Да ни овозможи да се вклучиме во директен маркетинг (како што се билтени или маркетинг мејлови за производи и услуги кои сметаме дека ќе бидат од интерес за вас).;
  2. трети лица провајдери на плаќања кои ги обработуваат плаќањата направени преку веб-сајтот - да им овозможат на трети лица провајдери на плаќања да ги обработуваат корисниците плаќања и враќања;
 2. Интеграција со платформите на третите партии:
  Кога ги поврзувате платформите на трети страни како Google Календар и Apple iCal со нашите Услуги, вие ни давате дозвола да ги пренесеме вашите наведени информации и податоци, вклучувајќи го вашето име и меил, на овие услуги на трети страни во ваше име. Ова се прави за да се овозможи беспревршна интеграција и да се подобри вашето корисническо искуство.

во секој случај, во согласност со оваа политика на приватност.

Одржувањето на податоците безбедно

 1. Ќе користиме технички и организациски мерки за да ги заштитиме вашите Податоци, на пример:
  1. пристапот до вашата сметка е контролиран со лозинка и корисничко име кое е уникатно за вас.
  2. Ги чуваме вашите Податоци на безбедни сервери.
 2. Техничките и организациските мерки вклучуваат мерки за справување со секое сомнително нарушување на податоците. Ако, вие, се сомневате во злоупотреба или загуба или неовластен пристап до вашите Податоци, ве молиме веднаш да ни кажете со контактирање преку оваа e-mail адреса: support@transkriptor.com
 3. Ако сакате детални информации од Get Safe Online за тоа како да ги заштитите вашите информации и вашите компјутери и уреди против измама, кражба на идентитет, вируси и многу други онлајн проблеми, ве молиме посетете гиwww.getsafeonline.org.

Задржување на податоци

 1. Освен ако подолг период на задржување не е потребен или дозволен со закон, ние ќе ги држиме вашите Податоци за нашите системи само за периодот неопходен за исполнување на целите наведени во оваа политика за приватност или додека не побарате Податоците да бидат избришани.
 2. Дури и ако ги избришеме вашите Податоци, тоа може да опстои на резервни или архивски медиуми за правни, даночни или регулаторни цели.

Вашите права

 1. Имате следниве права во однос на вашите Податоци:
  1. Право на пристап– право на барање (i) копии на информациите кои ги држиме за вас во било кое време, или (ii) кои ги менуваме, ажурираме или избришуваме таквите информации. Ако ви обезбедиме пристап до информациите што ги држиме за вас, нема да ве наплатиме за ова, освен ако вашето барање не е "очигледно неосновано или претерано". Каде што законски ни е дозволено да го направиме тоа, можеме да го одбиеме вашето барање. Ако го одбиеме вашето барање, ќе ви ги кажеме причините зошто.
  2. Право на исправка.– право вашите Податоци да се поправат ако се неточни или нецелосни.
  3. Право да се избрише– право да побараме да ги избришеме или отстраниме вашите Податоци од нашите системи.
  4. Право на ограничување на нашата употреба на вашите Податоци– правото да не "блокира" да ги користиме вашите Податоци или да го ограничиме начинот на кој можеме да ги искористиме.
  5. Право на преносливост на податоци– право да побараме да ги преместиме, копираме или пренесеме вашите Податоци.
  6. Право на приговор– право да се противиме на нашата употреба на вашите Податоци вклучувајќи го и тоа каде ние ги користиме за нашите легитимни интереси.
 2. За да направите прашаоа, да ги остварите вашите права утврдени погоре, или да ја повлечете вашата согласност за обработка на Вашите Податоци (каде согласноста е наша правна основа за обработка на Вашите Податоци), ве молиме контактирајте не преку оваа e-mail адреса: support@transkriptor.com
 3. Доколку не сте задоволни од начинот на кој се однесува жалбата што ја поднесувате во однос на Вашите Податоци, можеби ќе можете да ја упатите вашата жалба до соодветниот орган за заштита на податоците. За Ирска, ова е Комисијата за заштита на податоците (ДПЦ). Деталите за контакт на ДПК можат да се најдат на нивната веб-страница наhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Важно е податоците што ги држиме за вас да се точни и актуелни. Ве молиме да не информирате дали вашите Податоци се менуваат во периодот за кој ги држиме.

Линкови до други веб-сајтови

Овој веб-сајт може, од време на време, да обезбеди линкови до други веб-сајтови. Ние немаме контрола над ваквите веб-сајтови и не сме одговорни за содржината на овие веб-сајтови. Оваа политика за приватност не се проширува на вашата употреба на ваквите веб-сајтови. Ви се препорачува да ја прочитате политиката за приватност или изјавата на други веб-сајтови пред да ги користите.

Промени во сопственоста и контролата на бизнисот

 1. TEXTINTEL FZE, од време на време, може да го прошири или намали нашиот бизнис и ова може да вклучува продажба и/или пренос на контрола на сите или дел од TEXTINTEL FZE. Податоците обезбедени од Корисниците, каде што се релевантни за било кој дел од нашиот бизнис така префрлен, ќе бидат пренесени заедно со тој дел и новиот сопственик или новоконтролираната страна, според условите на оваа политика за приватност, ќе им биде дозволено да ги користат Податоците за целите за кои првично ни биле доставени.
 2. Исто така, можеме да ги откриеме Податоците на перспективен купувач на нашиот бизнис или било кој дел од него.
 3. Во горенаведените случаи, ние ќе преземеме чекори со цел да се обезбеди вашата приватност е заштитена.

Колачиња

 1. Овој веб-сајт може да постави и пристапи до одредени Cookies на вашиот компјутер. TEXTINTEL FZE користи Cookies за подобрување на вашето искуство за користење на веб-сајтот и за подобрување на нашиот опсег на услуги. TEXTINTEL FZE внимателно ги избра овие Cookies и презеде чекори за да се осигура дека вашата приватност е заштитена и почитувана во секое време.
 2. Оваа Веб-страница може да ги постави следните Колачиња: Подолу е список на колачињата кои ги користиме. Се обидовме да обезбедиме ова да биде комплетно и во тек, но ако мислите дека сме пропуштиле колаче или има некакво несогласување, ве молам кажете ни.
  1. Строго неопходни колачиња – Ова се колачиња кои се потребни за работењето на нашата веб-страница. Тие вклучуваат, на пример, колачиња кои ви овозможуваат да се логирате во безбедни области на нашата веб-страница, да користите количка за купување или да ги користите услугите за е-наплаќање.
  2. Аналитички/перформанси колачиња – Тие ни овозможуваат да го препознаеме и броиме бројот на посетители и да видиме како посетителите се движат низ нашата веб-страница кога ја користат. Ова ни помага да го подобриме начинот на кој функционира нашата веб-страница, на пример, со осигурување дека корисниците лесно го наоѓаат она што го бараат.
  3. Функционалност колачиња – Овие се користат за да ве препознаат кога се враќате на нашата веб-страница. Ова ни овозможува да ја персонализираме нашата содржина за вас, да ве поздравиме по име и да ги запомниме вашите преференции (на пример, вашиот избор на јазик или регион).
 1. Можете да најдете список на Колачиња кои ги користиме во Распоредот за колачиња.
 2. Можете да изберете да ги овозможите или деактивирате Cookies во вашиот интернет прелистувач. По некое време, повеќето интернет прелистувачи ги прифаќаат Cookies но ова може да се промени. За понатамошни детали, ве молиме консултирајте се со менито за помош во вашиот интернет прелистувач.
 3. Можете да изберете да ги избришете Cookies во секое време; Сепак, може да изгубите било какви информации кои ви овозможуваат побрз и ефикасен пристап до веб-страницата вклучувајќи, но не само, подесувања за персонализација.
 4. Препорачливо е да се осигурате дека вашиот интернет прелистувач е ажуриран и да се консултирате со помошта и насоките обезбедени од страна на програмерот на вашиот интернет прелистувач ако не сте сигурни во прилагодувањето на вашите подесувања за приватност.
 5. За повеќе информации генерално за колачиња, вклучувајќи како да ги деактивирате, ве молиме да се однесувате на aboutcookies.org. Исто така ќе најдете детали за тоа како да ги избришете колачињата од вашиот компјутер.
Откажување од објаснувањата.
 
 1. Користењето и трансферот на TEXTINTEL FZE на било која друга апликација на информации добиени од Google АПИ ќе се придржуваат кон Google API корисничката политика за податоци, вклучувајќи ги и ограничената употреба, барањата.

Генерале.

 1. Не смеете да префрлите ниту едно од вашите права според оваа политика за приватност на било кое друго лице. Можеме да ги префрлиме нашите права според оваа политика за приватност каде што разумно веруваме дека вашите права нема да бидат погодени.
 2. Ако некој суд или надлежен орган утврди дека било која одредба од оваа политика на приватност (или дел од било која одредба) е невалидна, нелегална или неприметлива, таа одредба или делумна одредба, доколку е потребно, ќе се смета за избришана, и валидноста и извршливоста на другите одредби на оваа политика за приватност нема да бидат засегнати.
 3. Освен ако не е договорено друго, никакво одложување, дејствување или пропуштање од страна на страна во остварувањето на било кое право или лек ќе се смета за откажување од тоа, или било кој друг, право или лек.

Деца на возраст под 16 години

 1. Веб-страницата не е насочена кон деца под 16-годишна возраст. Не собираме лични информации од деца под 16 години. Ако сте под 16 години, ве молиме не ги користете нашите услуги и не обезбедувајте информации за нас преку веб-сајтот. Ако дознаеме дека сме собрале или добиле лични информации од дете под 16 години без верификација на родителската согласност, ние ќе ги избришеме тие информации. Ако верувате дека можеби имаме информации од или за дете под 16 години, ве молам јавете се на нас на support@transkriptor.com

Промени во оваа политика за приватност

 1. TEXTINTEL FZE го задржува правото да ја менува оваа политика за приватност, како што можеме да сметаме за неопходна од време на време или како што може да се бара со закон. Сите промени веднаш ќе бидат објавени на веб-страницата и се смета дека сте ги прифатиле условите на политиката за приватност на вашата прва употреба на Веб-страницата по измените.

Можете да контактирате со TEXTINTEL FZE по електронска пошта на support@transkriptor.com