Personvernpolicy

Personvernpolicy

Denne personvernerklæringen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og TEXTINTEL FZE, eieren og leverandøren av dette nettstedet. TEXTINTEL FZE tar personvernet til informasjonen din veldig alvorlig. Denne personvernerklæringen gjelder for vår bruk av alle data samlet inn av oss eller levert av deg i forhold til din bruk av nettstedet

Definisjoner og tolkning

I denne personvernerklæringen brukes følgende definisjoner:

 1. Data- samlet all informasjon du sender til TEXTINTEL FZE via nettstedet. Denne definisjonen inkorporerer, der det er aktuelt, definisjonene gitt i databeskyttelseslovene;
 2. Informasjonskapsler– en liten tekstfil som plasseres på datamaskinen din av dette nettstedet når du besøker bestemte deler av nettstedet og/eller når du bruker visse funksjoner på nettstedet. Detaljer om informasjonskapslene som brukes av dette nettstedet er angitt i klausulen nedenfor (Informasjonskapsler);
 3. Lover om databeskyttelse– enhver gjeldende lov knyttet til behandling av personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til direktiv 96/46/EF (databeskyttelsesdirektivet) eller GDPR, og eventuelle nasjonale gjennomføringslover, forskrifter og sekundærlovgivning, så lenge GDPR er effektiv i Belgia;
 4. GDPR– EUs personvernforordning (EU) 2016/679,
 5. TEXTINTEL FZE, vielleross
 6. EUs lov om informasjonskapsler– Forskrift om personvern og elektronisk kommunikasjon (EF-direktiv) 2003 som endret ved personvern og elektronisk kommunikasjon (EF-direktiv) (endring) forskrift 2011;
 7. Brukerellerdu- enhver tredjepart som får tilgang til nettstedet og ikke enten (i) er ansatt av TEXTINTEL FZE og handler i løpet av deres ansettelse eller (ii) engasjert som konsulent eller på annen måte leverer tjenester til TEXTINTEL FZE og får tilgang til nettstedet i forbindelse med levering av slike tjenester; og
 8. Nettsted– nettstedet du bruker for øyeblikket,https://transkriptor.com/, og eventuelle underdomener på dette nettstedet, med mindre de er uttrykkelig ekskludert av sine egne vilkår og betingelser.

I denne personvernerklæringen, med mindre konteksten krever en annen tolkning:

 1. entall inkluderer flertall og omvendt;
 2. Henvisninger til underklausuler, klausuler, tidsplaner eller vedlegg er til underklausuler, klausuler, tidsplaner eller vedlegg til denne personvernpolitikken;
 3. en referanse til en person inkluderer firmaer, selskaper, offentlige enheter, stiftelser og partnerskap;
 4. "inkludert" forstås å bety "inkludert uten begrensning";
 5. henvisning til enhver lovbestemmelse inkluderer enhver endring eller endring av den;
 6. Overskriftene og underoverskriftene utgjør ikke en del av denne personvernpolitikken.

Omfanget av denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder bare handlingene til TEXTINTEL FZE og brukere med hensyn til dette nettstedet. Den omfatter ikke nettsteder som kan nås fra dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle koblinger vi kan gi til sosiale medier.

I henhold til gjeldende databeskyttelseslover er TEXTINTEL FZE "datakontrolløren". Dette betyr at TEXTINTEL FZE bestemmer hvilke formål og på hvilken måte dataene dine behandles.

Data samlet inn

Vi kan samle inn følgende Data, som inkluderer personopplysninger, fra deg:

 1. navn;
 2. jobbtittel;
 3. yrke;
 4. kontaktinformasjon som e-postadresser og telefonnumre;
 5. demografisk informasjon som postnummer, preferanser og interesser;
 6. IP-adresse (automatisk samlet);
 7. nettlesertype og -versjon (automatisk innsamlet);
 8. operativsystem (automatisk samlet);
 9. fysisk adresse ;
 10. bruksdata om hvordan du bruker nettstedet vårt;
 11. registrering av korrespondanse du har med oss;
 12. lydopptak fra møter (Bare møter som brukeren har gitt tillatelse til opptak for)

i hvert tilfelle, i samsvar med denne personvernpolitikken.

Hvordan vi samler inn data

Vi samler inn data på følgende måter:

 1. data er gitt til oss av deg;
 2. data mottas fra andre kilder; og
 3. Data samles inn automatisk.

Data som er gitt til oss av deg

TEXTINTEL FZE samler inn opplysningene dine på en rekke måter, for eksempel:

 1. når du kontakter oss via nettstedet, via telefon, post, e-post eller på andre måter;
 2. når du registrerer deg hos oss og oppretter en konto for å motta våre produkter/tjenester;
 3. når du fullfører spørreundersøkelser som vi bruker til forskningsformål (selv om du ikke er forpliktet til å svare på dem);
 4. når du bruker tjenestene våre;

i hvert tilfelle, i samsvar med denne personvernpolitikken.

Data som mottas fra tredjeparter

TEXTINTEL FZE vil motta opplysninger om deg fra følgende tredjeparter:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Sprø;
 4. Typeform;
 5. YouTube API*
 6. Google kalendere

*Brukere som velger å laste opp filer ved hjelp av YouTube opplastingsintegrasjonen, godtar å være bundet av de YouTube vilkårene for bruk (https://www.youtube.com/t/terms), som er relatert til den Google personvernerklæringen (http://www.google.com/policies/privacy).

Data som samles inn automatisk

I den grad du får tilgang til nettstedet, samler vi inn dataene dine automatisk, for eksempel:

 1. vi samler automatisk inn noe informasjon om besøket ditt på nettstedet. Denne informasjonen hjelper oss med å forbedre nettstedets innhold og navigering, og inkluderer din IP-adresse, dato, klokkeslett og hyppighet som du får tilgang til nettstedet og måten du bruker og samhandler med innholdet.
 2. Vi samler inn dataene dine automatisk via informasjonskapsler, i tråd med innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. For mer informasjon om informasjonskapsler, og hvordan vi bruker dem på nettstedet, se avsnittet nedenfor, med overskriften "Informasjonskapsler".

Vår bruk av data

 1. Noen eller alle de ovennevnte dataene kan kreves av oss fra tid til annen for å gi deg best mulig service og opplevelse når du bruker nettstedet vårt. Spesielt kan Data brukes av oss av følgende grunner:
  1. intern journalføring;
  2. forbedring av våre produkter / tjenester;
  3. overføring via e-post av markedsføringsmateriell som kan være av interesse for deg;
  4. kontakt for markedsundersøkelsesformål som kan gjøres via e-post, telefon, faks eller post. Slik informasjon kan brukes til å tilpasse eller oppdatere nettstedet;
 2. Vi kan bruke dataene dine til de ovennevnte formålene hvis vi anser det nødvendig å gjøre det for våre legitime interesser. Hvis du ikke er fornøyd med dette, har du rett til å protestere under visse omstendigheter (se avsnittet med overskriften "Dine rettigheter" nedenfor).
 3. For levering av direkte markedsføring til deg via e-post, trenger vi ditt samtykke, enten via en opt-in eller soft-opt-in:
  1. Mykt opt-in samtykke er en spesifikk type samtykke som gjelder når du tidligere har engasjert deg med oss (for eksempel kontakter du oss for å be oss om mer informasjon om et bestemt produkt / tjeneste, og vi markedsfører lignende produkter / tjenester). Under "soft opt-in" samtykke, vil vi ta ditt samtykke som gitt med mindre du velger bort.
  2. For andre typer e-markedsføring er vi pålagt å innhente ditt uttrykkelige samtykke; Det vil si at du må ta positive og bekreftende tiltak når du samtykker, for eksempel ved å merke av i en avkrysningsboks som vi vil gi.
  3. Hvis du ikke er fornøyd med vår tilnærming til markedsføring, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. For å finne ut hvordan du trekker tilbake samtykket ditt, se avsnittet med overskriften "Dine rettigheter" nedenfor.
 4. Når du registrerer deg hos oss og oppretter en konto for å motta tjenestene våre, er det juridiske grunnlaget for denne behandlingen utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller iverksette tiltak, på forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.
 5. Vi bruker dataene vi samler inn, inkludert møteinformasjon som møtenavn, møtekobling, dato og klokkeslett, til følgende formål:

   

  1. For å gi deg våre tjenester og oppfylle våre kontraktsforpliktelser.
  2. For å forbedre og forbedre våre produkter og tjenester, inkludert optimalisering av møteplanlegging og -administrasjon.

Hvem vi deler data med

 1. Vi kan dele dataene dine med følgende grupper av personer av følgende grunner:
  1. våre ansatte, agenter og/eller profesjonelle rådgivere – For å gjøre det mulig for oss å engasjere oss i direkte markedsføring (for eksempel nyhetsbrev eller markedsførings-e-poster for produkter og tjenester levert av oss som vi tror vil være av interesse for deg).;
  2. tredjeparts betalingsleverandører som behandler betalinger gjort over nettstedet – for å gjøre det mulig for tredjeparts betalingsleverandører å behandle brukerbetalinger og refusjoner;
 2. Integrasjon med tredjepartsplattformer:
  Når du knytter tredjepartsplattformer som Google Kalender og Apple iCal til tjenestene våre, gir du oss tillatelse til å overføre spesifisert informasjon og data, inkludert navn og e-postadresse, til disse tredjepartstjenestene på dine vegne. Dette gjøres for å muliggjøre sømløs integrasjon og forbedre brukeropplevelsen.

i hvert tilfelle, i samsvar med denne personvernpolitikken.

Holde data sikre

 1. Vi vil bruke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dataene dine, for eksempel:
  1. Tilgang til kontoen din styres av et passord og et brukernavn som er unikt for deg.
  2. vi lagrer dataene dine på sikre servere.
 2. Tekniske og organisatoriske tiltak inkluderer tiltak for å håndtere eventuelle mistenkte datainnbrudd. Hvis du mistenker misbruk eller tap eller uautorisert tilgang til dataene dine, vennligst gi oss beskjed umiddelbart ved å kontakte oss via denne e-postadressen: support@transkriptor.com
 3. Hvis du vil ha detaljert informasjon fra Get Safe Online om hvordan du beskytter informasjonen din og datamaskinene og enhetene dine mot svindel, identitetstyveri, virus og mange andre problemer på nettet, kan du gå tilwww.getsafeonline.org.

Oppbevaring av data

 1. Med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov, vil vi bare beholde dataene dine på systemene våre i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller til du ber om at dataene slettes.
 2. Selv om vi sletter dataene dine, kan de vedvare på sikkerhetskopierings- eller arkiveringsmedier for juridiske, skattemessige eller regulatoriske formål.

Dine rettigheter

 1. Du har følgende rettigheter i forhold til dine Data:
  1. Rett til innsynretten til å be om (i) kopier av informasjonen vi har om deg når som helst, eller (ii) at vi endrer, oppdaterer eller sletter slik informasjon. Hvis vi gir deg tilgang til informasjonen vi har om deg, vil vi ikke belaste deg for dette, med mindre forespørselen din er "åpenbart ubegrunnet eller overdreven." Der vi har lovlig tillatelse til å gjøre det, kan vi avvise forespørselen din. Hvis vi avslår forespørselen din, vil vi fortelle deg hvorfor.
  2. Rett til å korrigereretten til å få dine Data korrigert hvis de er unøyaktige eller ufullstendige.
  3. Rett til slettingretten til å be om at vi sletter eller fjerner dataene dine fra systemene våre.
  4. Rett til å begrense vår bruk av dine Dataretten til å «blokkere» oss fra å bruke dataene dine eller begrense måten vi kan bruke dem på.
  5. Rett til dataportabilitetretten til å be om at vi flytter, kopierer eller overfører dataene dine.
  6. Rett til å protestereretten til å protestere mot vår bruk av dataene dine, inkludert hvor vi bruker dem til våre legitime interesser.
 2. For å sende forespørsler, utøve noen av rettighetene dine som er angitt ovenfor, eller trekke tilbake samtykket ditt til behandlingen av dataene dine (der samtykke er vårt juridiske grunnlag for behandling av dataene dine), kan du kontakte oss via denne e-postadressen: support@transkriptor.com
 3. Hvis du ikke er fornøyd med måten en klage du fremsetter i forhold til dataene dine håndteres av oss, kan du kanskje henvise klagen din til den relevante databeskyttelsesmyndigheten. For Irland er dette Data Protection Commission (DPC). DPCs kontaktinformasjon finner du på deres hjemmeside påhttps://www.dataprotection.ie/.
 4. Det er viktig at dataene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Vennligst hold oss informert hvis dataene dine endres i løpet av perioden vi oppbevarer dem.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet kan fra tid til annen inneholde lenker til andre nettsteder. Vi har ingen kontroll over slike nettsteder og er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene. Denne personvernerklæringen omfatter ikke din bruk av slike nettsteder. Du rådes til å lese personvernreglene eller erklæringen til andre nettsteder før du bruker dem.

Endringer i eierskap og kontroll av virksomheten

 1. TEXTINTEL FZE kan, fra tid til annen, utvide eller redusere vår virksomhet, og dette kan innebære salg og/eller overføring av kontroll over hele eller deler av TEXTINTEL FZE. Data levert av brukere vil, der det er relevant for noen del av vår virksomhet som overføres, overføres sammen med den delen, og den nye eieren eller den nylig kontrollerende parten vil, i henhold til vilkårene i denne personvernpolitikken, få lov til å bruke dataene til de formålene de opprinnelig ble levert til oss for.
 2. Vi kan også avsløre Data til en potensiell kjøper av vår virksomhet eller deler av den.
 3. I de ovennevnte tilfellene vil vi iverksette tiltak for å sikre at personvernet ditt er beskyttet.

Informasjonskapsler

 1. Dette nettstedet kan plassere og få tilgang til visse informasjonskapsler på datamaskinen din. TEXTINTEL FZE bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din av å bruke nettstedet og for å forbedre vårt utvalg av tjenester. TEXTINTEL FZE har valgt disse informasjonskapslene nøye og har tatt skritt for å sikre at personvernet ditt til enhver tid er beskyttet og respektert.
 2. Dette nettstedet kan plassere følgende informasjonskapsler: Nedenfor er en liste over informasjonskapslene vi bruker. Vi har forsøkt å sikre at dette er fullstendig og oppdatert, men hvis du tror at vi har gått glipp av en informasjonskapsel eller det er avvik, vennligst gi oss beskjed.
  1. Strengt nødvendige informasjonskapsler – Dette er informasjonskapsler som er nødvendige for driften av nettstedet vårt. De inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lar deg logge på sikre områder på nettstedet vårt, bruke en handlekurv eller bruke e-faktureringstjenester.
  2. Analytiske informasjonskapsler / ytelseskapsler - De lar oss gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet vårt når de bruker det. Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på, for eksempel ved å sikre at brukerne enkelt finner det de leter etter.
  3. Funksjonalitetsinformasjonskapsler – Disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å tilpasse innholdet vårt for deg, hilse deg med navn og huske preferansene dine (for eksempel valg av språk eller region).
 1. Du finner en liste over informasjonskapsler som vi bruker i tidsplanen for informasjonskapsler.
 2. Du kan velge å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din. Som standard godtar de fleste nettlesere informasjonskapsler, men dette kan endres. For ytterligere detaljer, vennligst se hjelpemenyen i nettleseren din.
 3. Du kan velge å slette informasjonskapsler når som helst; Du kan imidlertid miste all informasjon som gjør at du kan få tilgang til nettstedet raskere og mer effektivt, inkludert, men ikke begrenset til, personaliseringsinnstillinger.
 4. Det anbefales at du sørger for at nettleseren din er oppdatert, og at du konsulterer hjelp og veiledning fra utvikleren av nettleseren din hvis du er usikker på justering av personverninnstillingene.
 5. For mer informasjon generelt om informasjonskapsler, inkludert hvordan du deaktiverer dem, se aboutcookies.org. Du vil også finne detaljer om hvordan du sletter informasjonskapsler fra datamaskinen din.
Ansvarsfraskrivelse
 
 1. TEXTINTEL FZEs bruk og overføring til andre apper av informasjon mottatt fra Google API-er vil overholde Google API retningslinjer for brukerdata, inkludert kravene for begrenset bruk.

Generelt

 1. Du kan ikke overføre noen av dine rettigheter i henhold til denne personvernerklæringen til noen annen person. Vi kan overføre våre rettigheter i henhold til denne personvernerklæringen der vi med rimelighet mener at dine rettigheter ikke vil bli påvirket.
 2. Hvis en domstol eller kompetent myndighet finner at noen bestemmelse i denne personvernerklæringen (eller deler av en bestemmelse) er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, vil den bestemmelsen eller delbestemmelsen, i den grad det kreves, anses å være slettet, og gyldigheten og gjennomførbarheten til de andre bestemmelsene i denne personvernpolitikken vil ikke bli påvirket.
 3. Med mindre annet er avtalt, vil ingen forsinkelse, handling eller unnlatelse fra en part i utøvelsen av en rettighet eller rettsmiddel bli ansett som en fraskrivelse av denne, eller noen annen, rettighet eller rettsmiddel.

Barn under 16 år

 1. Nettstedet er ikke rettet mot barn under 16 år. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 16 år. Hvis du er under 16 år, må du ikke bruke tjenestene våre eller gi oss informasjon via nettstedet. Hvis vi oppdager at vi har samlet inn eller mottatt personlig informasjon fra et barn under 16 år uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, vil vi slette denne informasjonen. Hvis du tror vi kan ha informasjon fra eller om et barn under 16 år, kan du kontakte oss på support@transkriptor.com

Endringer i denne personvernerklæringen

 1. TEXTINTEL FZE forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen som vi anser nødvendig fra tid til annen eller som loven krever. Eventuelle endringer vil umiddelbart bli lagt ut på nettstedet, og du anses å ha akseptert vilkårene i personvernreglene ved første gangs bruk av nettstedet etter endringene.

Du kan kontakte TEXTINTEL FZE via e-post på support@transkriptor.com