Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bu gizlilik politikası, bu Web Sitesinin Kullanıcısı olarak siz ve bu Web Sitesinin sahibi ve sağlayıcısı olan TEXTINTEL FZE arasında geçerlidir. TEXTINTEL FZE, bilgilerinizin gizliliğini çok ciddiye alır. Bu gizlilik politikası, Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak tarafımızca toplanan veya sizin tarafınızdan sağlanan tüm Verileri kullanımımız için geçerlidir

Tanımlar ve yorumlama

Bu gizlilik politikasında aşağıdaki tanımlar kullanılmıştır:

 1. Veri– Web Sitesi üzerinden TEXTINTEL FZE'ye gönderdiğiniz tüm bilgileri toplu olarak kabul etmek. Bu tanım, uygulanabilir olduğunda, Veri Koruma Yasalarında sağlanan tanımları içerir;
 2. Çerezler– Web Sitesinin belirli bölümlerini ziyaret ettiğinizde ve/veya Web Sitesinin belirli özelliklerini kullandığınızda bu Web Sitesi tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük bir metin dosyası. Bu Web Sitesi tarafından kullanılan çerezlerin ayrıntıları aşağıdaki maddede belirtilmiştir (Çerezler);
 3. Veri Koruma Yasaları– 96/46/EC sayılı Direktif (Veri Koruma Direktifi) veya GDPR dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin yürürlükteki herhangi bir yasa ve GDPR Belçika'da yürürlükte olduğu sürece ulusal uygulama yasaları, yönetmelikleri ve ikincil mevzuatı;
 4. GDPR– Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) 2016/679;
 5. TEXTINTEL FZE, bizveyaABD
 6. AB Çerez Yasası– Gizlilik ve Elektronik Haberleşme (EC Direktifi) (Değişiklik) Yönetmeliği 2011 ile değiştirilen Gizlilik ve Elektronik İletişim (EC Direktifi) Yönetmeliği 2003;
 7. Kullanıcıveyasen– Web Sitesine erişen ve (i) TEXTINTEL FZE tarafından istihdam edilmeyen ve istihdamı sırasında hareket etmeyen veya (ii) danışman olarak çalışan veya başka bir şekilde TEXTINTEL FZE'ye hizmet sağlamayan ve bu tür hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak Web Sitesine erişmeyen herhangi bir üçüncü taraf; ve
 8. İnternet sitesi– şu anda kullanmakta olduğunuz web sitesi,https://transkriptor.com/ve kendi hüküm ve koşulları tarafından açıkça hariç tutulmadıkça bu sitenin herhangi bir alt alanı.

Bu gizlilik politikasında, bağlam farklı bir yorum gerektirmedikçe:

 1. tekil çoğul içerir ve bunun tersi de geçerlidir;
 2. Alt maddelere, maddelere, programlara veya eklere yapılan atıflar, bu Gizlilik Politikasının alt maddelerine, maddelerine, programlarına veya eklerine yapılır;
 3. bir kişiye yapılan atıf, firmaları, şirketleri, devlet kurumlarını, tröstleri ve ortaklıkları içerir;
 4. "dahil", "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir;
 5. herhangi bir yasal hükme yapılan atıf, herhangi bir değişiklik veya düzeltmeyi içerir;
 6. Başlıklar ve alt başlıklar bu Gizlilik Politikasının bir parçasını oluşturmaz.

Bu gizlilik politikasının kapsamı

Bu gizlilik politikası yalnızca TEXTINTEL FZE ve Kullanıcıların bu Web Sitesi ile ilgili eylemleri için geçerlidir. Sosyal medya web sitelerine sağlayabileceğimiz bağlantılar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Web Sitesinden erişilebilen herhangi bir web sitesini kapsamaz.

Geçerli Veri Koruma Yasalarının amaçları doğrultusunda, TEXTINTEL FZE "veri denetleyicisi"dir. Bu, TEXTINTEL FZE'nin Verilerinizin hangi amaçlarla ve nasıl işleneceğini belirlediği anlamına gelir.

Toplanan veriler

Kişisel Verileri içeren aşağıdaki Verileri sizden toplayabiliriz:

 1. ad;
 2. iş ünvanı;
 3. meslek;
 4. e-posta adresleri ve telefon numaraları gibi iletişim bilgileri;
 5. posta kodu, tercihler ve ilgi alanları gibi demografik bilgiler;
 6. IP adresi (otomatik olarak toplanır);
 7. web tarayıcısı türü ve sürümü (otomatik olarak toplanır);
 8. işletim sistemi (otomatik olarak toplanır);
 9. fiziksel adres ;
 10. web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin kullanım verileri;
 11. bizimle yaptığınız yazışmaların kaydı;
 12. toplantı ses kayıtları (Yalnızca kullanıcının kayıt izni verdiği toplantılar)

Her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.

Verileri nasıl topluyoruz?

Verileri aşağıdaki şekillerde toplarız:

 1. veriler bize sizin tarafınızdan verilir;
 2. veriler diğer kaynaklardan alınır; ve
 3. Veriler otomatik olarak toplanır.

Sizin tarafınızdan bize verilen veriler

TEXTINTEL FZE, Verilerinizi çeşitli şekillerde toplar, örneğin:

 1. Web Sitesi aracılığıyla, telefon, posta, e-posta veya başka herhangi bir yolla bizimle iletişime geçtiğinizde;
 2. bize kaydolduğunuzda ve ürünlerimizi/hizmetlerimizi almak için bir hesap oluşturduğunuzda;
 3. araştırma amacıyla kullandığımız anketleri tamamladığınızda (bunlara yanıt vermek zorunda olmasanız da);
 4. Hizmetlerimizi kullandığınızda;

Her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.

Üçüncü taraflardan alınan veriler

TEXTINTEL FZE, aşağıdaki üçüncü taraflardan sizinle ilgili verileri alır:

 1. Hotjar;
 2. Google Analytics;
 3. Gevrek;
 4. Yazı formu;
 5. YouTube API*
 6. Google takvimleri

*YouTube yükleme entegrasyonunu kullanarak dosya yüklemeyi seçen kullanıcılar, YouTube Hizmet Şartları'na (https://www.youtube.com/t/terms), Google Gizlilik Politikası (http://www.google.com/policies/privacy).

Otomatik olarak toplanan veriler

Web Sitesine eriştiğiniz ölçüde, Verilerinizi otomatik olarak toplayacağız, örneğin:

 1. Web Sitesini ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri otomatik olarak topluyoruz. Bu bilgiler, Web Sitesi içeriğinde ve gezinmede iyileştirmeler yapmamıza yardımcı olur ve IP adresinizi, Web Sitesine eriştiğiniz tarih, saat ve sıklığı ve içeriğini kullanma ve etkileşimde bulunma şeklinizi içerir.
 2. Verilerinizi, tarayıcınızdaki çerez ayarlarına uygun olarak, çerezler aracılığıyla otomatik olarak toplayacağız. Çerezler ve bunları Web Sitesinde nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki "Çerezler" başlıklı bölüme bakın.

Verileri Kullanımımız

 1. Web Sitemizi kullanırken size mümkün olan en iyi hizmeti ve deneyimi sunmak için yukarıdaki Verilerin herhangi biri veya tamamı zaman zaman tarafımızdan istenebilir. Özellikle, Veriler tarafımızca aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir:
  1. dahili kayıt tutma;
  2. ürünlerimizin/hizmetlerimizin iyileştirilmesi;
  3. ilginizi çekebilecek pazarlama materyallerinin e-posta yoluyla iletilmesi;
  4. e-posta, telefon, faks veya posta yoluyla yapılabilecek pazar araştırması amacıyla iletişim. Bu tür bilgiler, Web Sitesini özelleştirmek veya güncellemek için kullanılabilir;
 2. Verilerinizi, meşru menfaatlerimiz için gerekli görürsek yukarıdaki amaçlar için kullanabiliriz. Bundan memnun kalmazsanız, belirli durumlarda itiraz etme hakkına sahipsiniz (aşağıdaki "Haklarınız" başlıklı bölüme bakın).
 3. Doğrudan pazarlamanın size e-posta yoluyla sunulması için, ister katılım ister yumuşak katılım yoluyla olsun, onayınıza ihtiyacımız olacak:
  1. Soft Opt-in onayı, bizimle daha önce iletişim kurduğunuzda (örneğin, belirli bir ürün/hizmet hakkında daha fazla ayrıntı istemek için bizimle iletişime geçtiğinizde ve benzer ürünleri/hizmetleri pazarladığımızda) geçerli olan belirli bir onay türüdür. "Yumuşak katılım" onayı kapsamında, siz devre dışı bırakmadığınız sürece onayınızı verildiği gibi alacağız.
  2. diğer e-pazarlama türleri için açık rızanızı almamız gerekmektedir; Diğer bir deyişle, onay verirken, örneğin sağlayacağımız bir onay kutusunu işaretleyerek olumlu ve olumlu bir eylemde bulunmanız gerekir.
  3. Pazarlama yaklaşımımızdan memnun değilseniz, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı nasıl geri çekeceğinizi öğrenmek için aşağıdaki "Haklarınız" başlıklı bölüme bakın.
 4. Bize kaydolduğunuzda ve hizmetlerimizi almak için bir hesap oluşturduğunuzda, bu işlemenin yasal dayanağı, sizinle aramızdaki bir sözleşmenin yerine getirilmesi ve/veya talebiniz üzerine böyle bir sözleşmeye girmek için gerekli adımların atılmasıdır.
 5. Toplantı adı, toplantı bağlantısı, tarih ve saat gibi toplantı bilgileri de dahil olmak üzere topladığımız Verileri aşağıdaki amaçlar için kullanırız:

   

  1. Size hizmetlerimizi sunmak ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
  2. Toplantı planlamasını ve yönetimini optimize etmek de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek ve geliştirmek.

Verileri kimlerle paylaşıyoruz?

 1. Verilerinizi aşağıdaki nedenlerle aşağıdaki insan gruplarıyla paylaşabiliriz:
  1. çalışanlarımız, acentelerimiz ve/veya profesyonel danışmanlarımız – Doğrudan pazarlama yapmamızı sağlamak için (tarafımızca sağlanan ve ilginizi çekeceğine inandığımız ürün ve hizmetler için haber bültenleri veya pazarlama e-postaları gibi).;
  2. Web Sitesi üzerinden yapılan ödemeleri işleyen üçüncü taraf ödeme sağlayıcıları – üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarının kullanıcı ödemelerini ve geri ödemelerini işlemesini sağlamak için;
 2. Üçüncü Taraf Platformlarla Entegrasyon:
  Google Calendar ve Apple iCal gibi üçüncü taraf platformları Hizmetlerimize bağladığınızda, adınız ve e-posta adresiniz de dahil olmak üzere belirttiğiniz bilgi ve verileri sizin adınıza bu üçüncü taraf hizmetlerine aktarmamıza izin vermiş olursunuz. Bu, sorunsuz entegrasyon sağlamak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yapılır.

Her durumda, bu Gizlilik Politikasına uygun olarak.

Verileri Güvende Tutma

 1. Verilerinizi korumak için teknik ve organizasyonel önlemler alacağız, örneğin:
  1. Hesabınıza erişim, size özel bir şifre ve kullanıcı adı ile kontrol edilir.
  2. Verilerinizi güvenli sunucularda saklıyoruz.
 2. Teknik ve organizasyonel önlemler, herhangi bir şüpheli veri ihlaliyle başa çıkmak için önlemleri içerir. Verilerinize herhangi bir kötüye kullanım veya kayıp veya yetkisiz erişimden şüpheleniyorsanız, lütfen bu e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçerek derhal bize bildirin: support@transkriptor.com
 3. Bilgilerinizi, bilgisayarlarınızı ve cihazlarınızı dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, virüsler ve diğer birçok çevrimiçi soruna karşı nasıl koruyacağınız konusunda Get Safe Online'dan ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız, lütfen şu adresi ziyaret edin:www.getsafeonline.org.

Veri saklama

 1. Yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe, Verilerinizi yalnızca bu gizlilik politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca veya siz Verilerin silinmesini talep edene kadar sistemlerimizde tutacağız.
 2. Verilerinizi silsek bile, yasal, vergi veya düzenleyici amaçlarla yedekleme veya arşiv ortamında kalabilir.

Haklarınız

 1. Verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
  1. Erişim hakkı– (i) hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin kopyalarını herhangi bir zamanda talep etme veya (ii) bu bilgileri değiştirmemizi, güncellememizi veya silmemizi talep etme hakkı. Hakkınızda tuttuğumuz bilgilere erişmenizi sağlarsak, talebiniz "açıkça temelsiz veya aşırı" olmadığı sürece bunun için sizden ücret talep etmeyeceğiz. Yasal olarak bunu yapmamıza izin verilen durumlarda, talebinizi reddedebiliriz. Talebinizi reddedersek, size bunun nedenlerini söyleyeceğiz.
  2. Düzeltme hakkı– Verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltilmesini isteme hakkı.
  3. Silme hakkı– Verilerinizi sistemlerimizden silmemizi veya kaldırmamızı talep etme hakkı.
  4. Verilerinizi kullanımımızı kısıtlama hakkı– Verilerinizi kullanmamızı "engelleme" veya kullanma şeklimizi sınırlama hakkı.
  5. Veri taşınabilirliği hakkı– Verilerinizi taşımamızı, kopyalamamızı veya aktarmamızı talep etme hakkı.
  6. İtiraz hakkı– meşru menfaatlerimiz için kullandığımız yerler de dahil olmak üzere Verilerinizi kullanmamıza itiraz etme hakkı.
 2. Soruşturma yapmak, yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak veya Verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı geri çekmek için (onayın Verilerinizi işlemek için yasal dayanağımız olduğu durumlarda), lütfen bu e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişime geçin: support@transkriptor.com
 3. Verilerinizle ilgili olarak yaptığınız bir şikayetin tarafımızca ele alınma şeklinden memnun değilseniz, şikayetinizi ilgili veri koruma makamına iletebilirsiniz. İrlanda için bu, Veri Koruma Komisyonu'dur (DPC). DPC'nin iletişim bilgileri web sitelerinde şu adreste bulunabilir:https://www.dataprotection.ie/.
 4. Hakkınızda tuttuğumuz Verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Verileriniz elimizde tuttuğumuz süre boyunca değişirse lütfen bizi bilgilendirin.

Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu Web Sitesi zaman zaman diğer web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Bu tür web siteleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bu gizlilik politikası, bu tür web sitelerini kullanımınızı kapsamaz. Kullanmadan önce diğer web sitelerinin gizlilik politikasını veya beyanını okumanız tavsiye edilir.

İşletme sahipliğinin ve kontrolünün değişmesi

 1. TEXTINTEL FZE, zaman zaman işimizi genişletebilir veya küçültebilir ve bu, TEXTINTEL FZE'nin tamamının veya bir kısmının satışını ve/veya kontrolünün devrini içerebilir. Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler, bu şekilde aktarılan işimizin herhangi bir bölümüyle ilgili olduğunda, bu bölümle birlikte aktarılacak ve yeni sahip veya yeni kontrol eden tarafın, bu gizlilik politikasının şartları uyarınca, Verileri orijinal olarak bize sağlandığı amaçlar için kullanmasına izin verilecektir.
 2. Verileri, işimizin veya herhangi bir bölümünün olası bir alıcısına da ifşa edebiliriz.
 3. Yukarıdaki durumlarda, gizliliğinizin korunmasını sağlamak amacıyla adımlar atacağız.

Çerezler

 1. Bu Web Sitesi, bilgisayarınıza belirli Çerezler yerleştirebilir ve bunlara erişebilir. TEXTINTEL FZE, Web Sitesini kullanma deneyiminizi geliştirmek ve hizmet yelpazemizi geliştirmek için Çerezler kullanır. TEXTINTEL FZE, bu Çerezleri dikkatli bir şekilde seçmiştir ve gizliliğinizin her zaman korunmasını ve saygı gösterilmesini sağlamak için adımlar atmıştır.
 2. Bu Web Sitesi aşağıdaki Çerezleri yerleştirebilir: Aşağıda kullandığımız çerezlerin bir listesi bulunmaktadır. Bunun eksiksiz ve güncel olmasını sağlamaya çalıştık, ancak bir çerezi kaçırdığımızı veya herhangi bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
  1. Kesinlikle gerekli çerezler – Bunlar, web sitemizin çalışması için gerekli olan çerezlerdir. Örneğin, web sitemizin güvenli alanlarına giriş yapmanızı, bir alışveriş sepeti kullanmanızı veya e-fatura hizmetlerinden yararlanmanızı sağlayan çerezleri içerir.
  2. Analitik/performans çerezleri – Ziyaretçileri tanımamıza ve saymamıza ve ziyaretçilerin web sitemizi kullanırken nasıl hareket ettiklerini görmemize olanak tanırlar. Bu, örneğin kullanıcıların aradıklarını kolayca bulmalarını sağlayarak web sitemizin çalışma şeklini iyileştirmemize yardımcı olur.
  3. İşlevsellik çerezleri – Bunlar, web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Bu, içeriğimizi sizin için kişiselleştirmemize, sizi adınızla selamlamamıza ve tercihlerinizi (örneğin, dil veya bölge seçiminiz) hatırlamamıza olanak tanır.
 1. Kullandığımız Çerezlerin bir listesini Çerez Programında bulabilirsiniz.
 2. İnternet tarayıcınızda Çerezleri etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, çoğu internet tarayıcısı Çerezleri kabul eder, ancak bu değiştirilebilir. Daha fazla ayrıntı için lütfen internet tarayıcınızın yardım menüsüne bakın.
 3. Çerezleri istediğiniz zaman silmeyi seçebilirsiniz; ancak, kişiselleştirme ayarları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesine daha hızlı ve verimli bir şekilde erişmenizi sağlayan tüm bilgileri kaybedebilirsiniz.
 4. İnternet tarayıcınızın güncel olduğundan emin olmanız ve gizlilik ayarlarınızı değiştirme konusunda emin değilseniz internet tarayıcınızın geliştiricisi tarafından sağlanan yardım ve rehberliğe başvurmanız önerilir.
 5. Çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağı da dahil olmak üzere genel olarak çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aboutcookies.org bakın. Çerezleri bilgisayarınızdan nasıl sileceğinizle ilgili ayrıntıları da bulacaksınız.
Feragatname
 
 1. TEXTINTEL FZE'nin Google API'lerinden alınan bilgileri kullanması ve başka herhangi bir uygulamaya aktarması, Sınırlı Kullanım gereksinimleri de dahil olmak üzere Google API Hizmetleri Kullanıcı Verileri Politikası'na uygun olacaktır.

Genel

 1. Bu gizlilik politikası kapsamındaki haklarınızın hiçbirini başka bir kişiye devredemezsiniz. Bu gizlilik politikası kapsamındaki haklarımızı, haklarınızın etkilenmeyeceğine makul bir şekilde inandığımız durumlarda devredebiliriz.
 2. Herhangi bir mahkeme veya yetkili makam, bu gizlilik politikasının herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmün bir kısmının) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunu tespit ederse, bu hüküm veya kısmi hüküm, gerektiği ölçüde silinmiş sayılacak ve bu gizlilik politikasının diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, bir tarafın herhangi bir hak veya çözüm yolunu kullanmadaki hiçbir gecikmesi, eylemi veya ihmali, bu haktan veya başka herhangi bir hak veya çözüm yolundan feragat edildiği anlamına gelmez.

16 yaşın altındaki çocuklar

 1. Web Sitesi 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 16 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel bilgi toplamıyoruz. 16 yaşın altındaysanız, lütfen hizmetlerimizi kullanmayın veya Web Sitesi aracılığıyla bize herhangi bir bilgi vermeyin. Ebeveyn onayını doğrulamadan 16 yaşın altındaki bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızı veya aldığımızı öğrenirsek, bu bilgileri sileriz. 16 yaşından küçük bir çocuktan veya onun hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin: support@transkriptor.com

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

 1. TEXTINTEL FZE, zaman zaman gerekli görebileceğimiz veya yasaların gerektirebileceği şekilde bu gizlilik politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir değişiklik derhal Web Sitesinde yayınlanacaktır ve değişiklikleri takiben Web Sitesini ilk kullanımınızda gizlilik politikasının şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

TEXTINTEL FZE ile şu adresten e-posta yoluyla iletişime geçebilirsiniz: support@transkriptor.com