Hizmet

Meetingtor size aşağıdaki hizmeti ("Hizmetler") sağlar:

  1. Web sitelerimiz aracılığıyla yüklenen video dosyalarının Kayıtları ve Transkripsiyonları

Erişim

Hizmetler, otomatik transkripsiyon işlemi, ürün bilgisi indirmeleri ve SSS'ler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesine ve web sitesinde sunulan Hizmetlere erişim ve bunların kullanımı geçici olarak sağlanır ve izin verilir ve bu Koşullara tabidir. Bu web sitesinde yer alan veya bu web sitesi aracılığıyla erişilebilen belirli içerik, ürün, materyal, hizmet veya bilgiler veya bu web sitesi aracılığıyla yapılan işlemler için belirli şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Bu tür özel şartlar, Şartlara ek olabilir veya bu Şartlarla tutarsız olduğunda, yalnızca bu tür özel şartların içeriğinin veya amacının bu Şartlarla tutarsız olduğu ölçüde, bu tür özel şartlar bu Şartların yerine geçecektir.

TEXTINTEL FZE, web sitesinin veya web sitesinde sunulan herhangi bir hizmetin kullanılabilirliğini garanti etmez.

TEXTINTEL FZE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın web sitesinin herhangi bir bölümünün ve/veya web sitesinde sağladığı herhangi bir hizmetin içeriğini revize etme, değiştirme, tadil etme, silme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

TEXTINTEL FZE, doğrudan Kullanıcı ile başka bir yerde mutabık kalınan dışında herhangi bir nedenle web sitesinin veya Hizmetin herhangi bir işlevinin kesintiye uğraması veya sona ermesi için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

TEXTINTEL FZE'nin web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi güncelleme yükümlülüğü yoktur. TEXTINTEL FZE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın web sitesinin veya Hizmetin tamamına veya bir kısmına erişimi sonlandırma hakkını saklı tutar.

Listelenen web sitelerinin içeriği ve Hizmeti (https://transkriptor.com/) Transkriptor mülkiyetindedir veya üçüncü taraf telif hakkı sahiplerinin lisansı altında kullanılmaktadır ve telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinde yayınlanan içerik, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım için veya Transkriptor'in açık yazılı izni ile değiştirilmemiş biçimde çoğaltılabilir, iletilebilir, yeniden yayınlanabilir, yayınlanabilir veya dağıtılabilir. Aşağıdaki lisansa tabi olarak, burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır. Tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, tüm kopyalarda korunacaktır.

Web Sitesini Kullanma Lisansı

Web sitesini ve içindeki bilgi ve materyalleri ses dosyalarını yüklemek, düzenlemek, paylaşmak ve münhasır olmayan bir şekilde dışa aktarmak için kullanabilirsiniz. Meetingtor hesabınıza kişisel olarak sahip olduğunuz ses dosyaları hariç:

Bu web sitesindeki materyalleri yeniden yayınlamamalı (başka bir web sitesinde yeniden yayınlama dahil) veya bu web sitesindeki materyalleri herhangi bir kamu veya özel elektronik erişim sisteminde çoğaltmamalı veya saklamamalısınız;

Açık yazılı iznimiz olmadan web sitemizi veya web sitemizdeki materyalleri ticari bir amaçla çoğaltmamalı, çoğaltmamalı, kopyalamamalı, satmamalı, yeniden satmamalı, ziyaret etmemeli veya başka bir şekilde istismar etmemelisiniz;

Herhangi bir fotoğraf, grafik, video veya ses dizisini eşlik eden herhangi bir metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.

Web sitesindeki herhangi bir materyali değiştiremez, kaynak koda dönüştüremez, düzenleyemez veya başka bir şekilde değiştiremezsiniz.

Web sitesinde yer alan herhangi bir yazılım uygulamasını ve yalnızca web sitesinde sunulan amaçlar için kullanmanız için size bir lisans veriyoruz. Yürürlükteki yasaların izin vermesini zorunlu kıldığı durumlar dışında, bu yazılımı herhangi bir amaçla tercüme edemez, uyarlayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, kaynak koda dönüştüremez veya tersine mühendislik yapamaz, buna dayalı herhangi bir türev çalışma oluşturamaz, başka herhangi bir yazılımla birleştirilmesine izin veremez, ona erişim sağlayamaz veya üçüncü taraflara hizmet sağlamak için kullanamazsınız. Yazılımı, önceden yazılı iznimiz olmadan bu şartlarda belirtilenler dışında kullanamazsınız. Web sitesinde bulunan herhangi bir hizmeti, yazılımı, bilgiyi ve materyali kullanımınız, indirme veya erişim sırasında Meetingtor sizi bilgilendireceği ek hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu tür hizmetleri, bilgileri ve materyalleri indirmeniz veya kullanmanız, bu ek koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu ek hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmetleri kullanmayın.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Bu web sitesindeki bilgiler ücretsiz olarak sağlanmaktadır ve bu web sitesi ve bu web sitesindeki bilgilerle ilgili olarak bizi sorumlu tutmanın mantıksız olacağını kabul etmektesiniz. Bu web sitesindeki bilgilerin doğruluğundan emin olmak için özen gösterilmiş olsa da, TEXTINTEL FZE bu nedenle hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm içerik "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanır. TEXTINTEL FZE, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme veya bu web sitesinin veya içeriğin işletilmesine ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü beyan veya garantiyi açıkça reddeder. TEXTINTEL FZE, bu web sitesinin güvenliğine ilişkin herhangi bir garanti vermez veya beyanda bulunmaz. Gönderilen herhangi bir bilginin ele geçirilebileceğini kabul etmektesiniz. TEXTINTEL FZE, web sitesinin veya bu web sitesini kullanıma sunan sunucuların ya da TEXTINTEL FZE tarafından gönderilen elektronik iletişimlerin virüs veya diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmez.

TEXTINTEL FZE hiçbir durumda, bu web sitesinin veya içeriğin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir doğrudan, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, cezai, özel veya arızi zarardan (iş, sözleşme, gelir, veri, bilgi kaybı veya iş kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), TEXTINTEL FZE bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu tutulamaz. Bu web sitesiyle ilgili veya bağlantılı olarak TEXTINTEL FZE'ye karşı açılan herhangi bir dava, dava nedeninin ortaya çıktığı tarihten itibaren bir (1) yıl içinde başlatılmalı ve TEXTINTEL FZE'ye yazılı olarak bildirilmelidir. Bu feragatnamedeki hiçbir şey, dolandırıcılık, ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma veya yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan diğer herhangi bir yükümlülük için sorumluluğumuzu hariç tutmaz veya sınırlamaz.

Önceden yazılı iznimiz olmadan bu web sitesinin herhangi bir sayfasına bağlantı oluşturamazsınız. Bu web sitesinin bir sayfasına bağlantı oluşturursanız, bunu kendi sorumluluğunuzda yaparsınız ve bu Koşullarda belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, bu web sitesine bağlantı vererek bu web sitesini kullanan Kullanıcı için geçerli olacaktır.

Zaman zaman web sitesi, TEXTINTEL FZE'nin kontrolü altında olmayan diğer üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar da içerebilir. Bu bağlantılar daha fazla bilgi sağlamak amacıyla verilmiştir ve TEXTINTEL FZE'nin bu tür web sitelerini ve/veya içeriklerini onayladığını ya da bağlantılı web sitesiyle herhangi bir şekilde bağlantılı olduğunu göstermez. TEXTINTEL FZE, bağlantılı web sitesinin içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Web sitesi veya kaynaklar tarafından sağlanan diğer bağlantılar TEXTINTEL FZE tarafından araştırılmaz, doğrulanmaz, izlenmez veya onaylanmaz ve riski size ait olmak üzere kullanılır.

Gönderme

Web sitesine e-posta yoluyla veya başka bir şekilde gönderdiğiniz herhangi bir bilgi, resim, yorum veya verinin karalayıcı veya saldırgan, gerçek dışı, ırksal olarak saldırgan veya ırkçı nefreti kışkırtıcı olmadığını veya başka bir şekilde bir bireyin mahremiyet hakkını veya insan haklarını ihlal etmediğini veya herhangi bir yargı alanında yasalar uyarınca dava açılabileceğini garanti edersiniz. Bu tür materyalleri web sitesinde göndermeniz durumunda, TEXTINTEL FZE size atıfta bulunmaksızın bunları kaldırma ve bununla ilgili yetkililer tarafından yapılan herhangi bir soruşturma veya mahkeme emri ile işbirliği yapma hakkını saklı tutar, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek tüm sonuçlar TEXTINTEL FZE'nin sorumluluğunda değil, tamamen sizin sorumluluğunuzda olacaktır. TEXTINTEL FZE'yi, üçüncü tarafların talepleri de dahil olmak üzere, bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek herhangi bir eylem veya sonuçtan tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. Ayrıca, e-posta adreslerimize mesaj göndererek, herhangi bir form doldurarak, herhangi bir çevrimiçi sohbet hizmetini kullanarak veya başka bir şekilde sağladığınız herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir verisinin, ilgili tarafın tam bilgilendirilmiş onayı ile sizin tarafınızdan sağlandığını ve doğru olduğunu garanti edersiniz. TEXTINTEL FZE, sizin tarafınızdan web sitesine sağlanan, gönderilen veya yüklenen herhangi bir bilgi veya materyalin fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü tarafa kimliğinizi ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

Gizli Bilgi ve İfşa

Hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak, sizin veya TEXTINTEL FZE'nin kamuya açık olmayan diğer belirli Gizli Bilgileri ifşa etmesi gerekli veya arzu edilebilir olabilir. Bu Şartların amaçları doğrultusunda, 'Gizli Bilgiler', Taraflar, ilgili müşterileri ve Hizmet ile ilgili olarak, bir Tarafça sözlü olarak veya yazılı olarak belirtildiği şekilde ifşa edilmiş veya edilecek olan veya başka bir somut biçimde yer alan tüm kamuya açık olmayan, gizli ve özel bilgiler anlamına gelir. Alan Taraf, bu Koşullar kapsamında ifşa eden Tarafça ifşa edilen her türlü Gizli Bilginin gizliliğini korumak için kesinlikle gizli tutmayı ve tüm makul çabayı göstermeyi kabul eder ve aşağıdakiler hariç olmak üzere, ifşa eden Tarafın açık, yazılı önceden izni olmadan Gizli Bilgileri ifşa edemez:

İfşa sırasında kamuya açık olan veya daha sonra bu Sözleşmenin alıcı Tarafça ihlali dışında, yayın veya başka bir şekilde kamuya açık hale gelen bilgiler.

Alıcı Tarafın önceden kayıt yoluyla tespit edebileceği bilgiler, onlar tarafından zaten biliniyordu veya ifşa sırasında ellerinde bulunuyordu ve ifşa eden Taraftan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilmedi.

Alıcı Tarafın üçüncü bir taraftan elde ettiği bilgiler; ancak, bu tür bilgilerin söz konusu üçüncü tarafça, doğrudan veya dolaylı olarak, ifşa eden Tarafa karşı gizlilik yükümlülüğü altında ifşa eden Taraftan elde edilmemesi şartıyla.

Alıcı Tarafın oluşturabileceği bilgiler, Gizli Bilgilerle hiçbir teması olmayan ve Gizli Bilgilerin içeriğinden haberdar olmayan çalışanları veya yüklenicileri tarafından bağımsız olarak geliştirilmiştir.

Alıcı Taraf, bir mahkeme, idari makam veya başka bir yetkili mahkeme tarafından mecbur bırakılması halinde Gizli Bilgileri ifşa edebilir, ancak böyle bir durumda alıcı Taraf, ifşanın gerekli olabileceğine dair bildirimi alır almaz, sağlayan Tarafın söz konusu mahkeme veya hakem heyetinden bir koruma emri veya başka bir çözüm talep edebilmesi için sağlayan Tarafa faks ve gece posta yoluyla yazılı bildirimde bulunacaktır. Her halükarda, alıcı Taraf, Gizli Bilgilerin yalnızca hukuk müşavirlerinin görüşüne göre yasal olarak açıklanması gereken kısmını ifşa edecek ve bu şekilde ifşa edilen bu tür bilgilerin söz konusu mahkeme veya hakem heyeti tarafından koruyucu emirler, mühürlü dosyalamalar ve diğer uygun yollarla gizli muamele görmesini sağlamak için makul çabayı gösterecektir.

Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri Hizmetle bağlantılı veya yeni hizmetleri iyileştirmek veya geliştirmek dışında herhangi bir amaç için kullanmayacaktır. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yalnızca yöneticilerine, memurlarına, çalışanlarına, acentelerine, hizmet sağlayıcılarına veya ilişkili şirketlerine ifşa edecektir ve bunların tümü bu Koşullardan daha az külfetli olmayan şartlara tabi olacaktır.

Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerin herhangi bir üçüncü şahsın kullanımı için ifşa edilmemesini veya çoğaltılmamasını sağlamak için kendi bilgilerini, verilerini veya özel veya gizli olarak kabul ettiği diğer maddi veya maddi olmayan varlıklarını korumak için atılan adımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm makul adımları atacak ve yöneticilerinin bunu önlemek için tüm makul adımları atacağını, Gizli Bilgilere erişimi olan memurlar, çalışanlar ve temsilciler (varsa), herhangi bir Gizli Bilgiyi ifşa etmekten veya yetkisiz kullanmaktan veya bu Koşulların ihlaliyle sonuçlanabilecek herhangi bir eylem veya ihmalde bulunmaktan.

İfşa eden Tarafın yazılı talebi üzerine, alıcı Taraf, tüm materyal ve belgeleri, ayrıca herhangi bir veriyi veya diğer medyayı (bilgisayar verileri ve elektronik bilgiler dahil) kopyalarıyla birlikte derhal ifşa eden Tarafa iade edecek veya söz konusu Gizli Bilgileri imha edecek ve ifşa eden Tarafın talebi üzerine bir imha sertifikası sunacaktır

TEXTINTEL FZE, web sitesi ziyaretçileri hakkındaki bilgileri ve Bildirime uygun olarak alınan bilgileri işler. Web sitesini kullanarak, bu tür işlemlere izin vermiş olursunuz ve sağladığınız tüm kullanıcı verilerinin doğru olduğunu garanti edersiniz.

Kısıtlı Erişim

Web sitemizin belirli alanlarına erişim kısıtlanmıştır. Kendi takdirimize bağlı olarak web sitemizin alanlarına veya aslında tüm web sitemize erişimi kısıtlama hakkımızı saklı tutarız. Web sitemizin veya diğer içerik veya Hizmetlerimizin kısıtlı alanlarına erişmenizi sağlamak için size bir kullanıcı kimliği ve şifre sağlarsak, kullanıcı kimliğinizin ve şifrenizin gizli tutulmasını sağlamalısınız. Kullanıcı kimliğiniz veya şifreniz altında gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğunu kabul edersiniz. Web sitemizi kullanımınızı düzenleyen politika veya şartlardan herhangi birini veya bize borçlu olduğunuz diğer sözleşme yükümlülüklerini ihlal ederseniz, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi tamamen kendi takdirimize bağlı olarak devre dışı bırakabiliriz.

Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu site bilgileri, web sitemizi kullanımınızla ilgili olarak sizinle aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu web sitesini kullanımınızla ilgili önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.

Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu site bilgileri Türk yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve bu bildirimle ilgili herhangi bir anlaşmazlık Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır

Geri ödeme politikası

Transkripsiyonun kalitesinden veya hizmetlerimizden memnun olmadığınız durumlarda, ödeme tarihini takip eden (7) takvim günü içinde bize bildirmeniz halinde son abonelik ücretinizin tamamını iade edeceğiz. Her kullanıcı yalnızca bir kez geri ödeme isteğinde bulunabilir.

Bize Ulaşın

Lütfen bu Koşullar veya Bildirim ile ilgili herhangi bir konuda bizimle (support@transkriptor.com) iletişime geçmekten çekinmeyin.